23948sdkhjf

IKEM positiva till regeringsförslag

IKEM ser positivt på regeringens förslag till en hållbar plastanvändning som presenterades i veckan.

Regeringen har presenterat sitt förslag för hur EU:s engångsplastdirektiv ska införas i Sverige. Man tar också upp ytterligare åtgärder som regeringen anser kan leda till en hållbar plastanvändning. IKEM är positiv till förslagen som enligt regeringen kan leda till att återvinningen ökar med 30-40 %.

‒ Plastbranschen arbetar för öka materialåtervinningen, målet är att sluta kretsloppet för plast. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar förslag som kan bidra till vårt arbete, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM.

Regeringens förslag för ökad återvinning är:

– Fler plastflaskor och metallburkar ska samlas in genom retursystemet

– Krav på separat insamling av förpackningar på bl.a. restauranger och arbetsplatser

– Krav på att förpackningar på den svenska marknaden ska gå att återvinna till minst 75 viktprocent (finns vissa undantag

– Krav på återvunnen plast i dryckesflaskor och plastförpackningar

‒ Det är också viktigt och bra att Regeringen tar upp utvecklingen av kemisk återvinning som kan möjliggöra återvinning av plastprodukter som av olika skäl inte fungerar i den mekaniska återvinningen. Här uppskattar vi att Regeringen nyligen gav Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för etableringen av kemisk återvinning.

Många av förslagen handlar om hur Sverige ska genomföra EU-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet). Detta antogs den 5 juni 2019 och medlemsländerna har två år på sig att införa i den nationella lagstiftningen.

‒ Regeringens promemoria är på 355 sidor och vi har bara hunnit titta på några av förslagen. Det vi sett som vi är kritiska till är förbudet mot muggar som innehåller mer än tio procent plast. Rena plastmuggar är återvinningsbara till 100 % och de kan tillverkas av förnybar råvara, vilket gör att de kan vara mycket resurseffektiva.

Åtgärdsförslagen är nu ute på remiss. IKEM är en av remissinstanserna.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.072