23948sdkhjf

Sänkta straff i batteriskandalen

Göta hovrätt har meddelat dom i målet kring den så kallade batteriskandalen.

Fyra personer har stått åtalade för grova miljöbrott som bestått i att de hanterat och undanskaffat farligt avfall i form av batterikross. I tingsrätten dömdes de fyra tilltalade för grova miljöbrott till fängelsestraff mellan ett och fyra år och alla fyra fick också näringsförbud.

I ett pressmeddelande skriver hovrätten att man liksom tingsrätten funnit det bevisat att närmare 1900 ton så kallad ”black mass” transporterats från Karlskoga till olika fastigheter i Eskilstuna, Örebro och Kumla kommuner där avfallet sedan förvarats utomhus utan väderskydd och även grävts ner i stora mängder.

Två av de tilltalade döms även i hovrätten för grova miljöbrott. Hovrätten har funnit bevisat att de tagit emot avfallet mot betalning, att de låtit transportera det till de aktuella fastigheterna och att de även medverkat till att en stor mängd av avfallet grävts ner. Påföljderna bestäms till fängelse i tre respektive två och ett halvt år, vilket alltså är en sänkning jämfört med tingsrättens dom. Hovrätten fastställer även tingsrättens beslut om näringsförbud.

Den person som för ett företags räkning överlåtit avfallet döms i hovrätten för miljöbrott i stället för grovt miljöbrott. Enligt hovrättens mening är det inte visat att han agerat tillsammans och i samförstånd med någon av de övriga tilltalade, eller att han känt till eller insett att det fanns en risk för att avfallet skulle transporteras till olika platser och grävas ner. Hovrätten anser dock att han borde gjort närmare kontroller innan han överlät avfallet och att han varit oaktsam i förhållande till att hans agerande kunnat medföra risker för människors hälsa. Påföljden bestäms för hans del till villkorlig dom och böter och tingsrättens beslut om näringsförbud upphävs.

Även den fjärde tilltalade döms i hovrätten för miljöbrott i stället till för grovt miljöbrott. Hovrätten har funnit bevisat att han förvarat drygt 1000 ton black mass på en fastighet i Örebro kommun och medverkat till att en stor del av densamma undanskaffats genom nedgrävning. Enligt hovrättens mening är det inte bevisat att han varit medveten om att det fanns en risk för att materialet kunnat medföra sådana föroreningar som krävs för straffansvar. Med hänsyn till omständigheterna borde han dock ha kontrollerat vad materialet innehöll innan han tog befattning med det och dessutom grävde ner det, varför han varit oaktsam i förhållande till att hans agerande kunnat medföra risker för människors hälsa m.m. Påföljden för hans del bestäms till villkorlig dom medan tingsrättens beslut om näringsförbud upphävs.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125