23948sdkhjf

Europeisk PVC-återvinning sammanfattar tioårsperiod

Nu har den europeiska PVC-branschens andra 10-åriga period av frivilligt åtagande för hållbar utveckling slutförts och man sammanfattar framgångarna och ser fram emot 2030.

Idag publiceras nämligen VinylPlus lägesrapport för 2021. Bland de viktigaste resultaten framhålls den kontinuerliga utvecklingen av insamlings- och återvinningssystemen för PVC-avfall i hela Europa som gjort det möjligt att återvinna 6,5 miljoner ton PVC sedan 2000;  en gradvis ersättning av problematiska tillsatser; minskning av energiförbrukningen för produktionen samt utvecklingen av VinylPlus-produktmärke.

Nästa steg är att man nu åtagit sig att återvinna 900 000 ton PVC per år till 2025, i linje med ambitionerna från Circular Plastics Alliance, och en miljon ton per år till 2030. Under de senaste 20 åren har den europeiska PVC-branschen genom VinylPlus gjort kontinuerliga framsteg när det gäller tillverkningen av produkter, forskning om innovativ teknik och förbättring av PVC-materialets miljömässiga fotavtryck.

Framför allt har framsteg gjorts inom återvinningsområdet och man har byggt upp insamlings- och återvinningssystem som praktiskt taget inte fanns för 20 år sedan. VinylPlus har blivit en föregångare när det gäller cirkulär ekonomi genom att säkerställa kontinuerligt växande och säker återvinning av PVC. Man var på god väg att nå återvinningsmålet på 800 000 ton PVC per år till år 2020 före Covid-19-pandemin. Trots utmaningarna pandemin innebar under 2020 uppnådde man fortfarande ett mycket bra resultat med mer än 730 000 ton PVC återvunnen till nya produkter. Det motsvarar drygt 91% av programmets mål för år 2020.

Sedan år 2000 har den europeiska PVC-branschen återvunnit 6,5 miljoner ton PVC till nya produkter. Det har förhindrat utsläpp av nästan 13 miljoner ton koldioxid till atmosfären och skapat 1500 direkta jobb i återvinningsföretagen. VinylPlus handlar inte bara om den cirkulära ekonomin utan omfattar även andra hållbarhetsfrågor som energieffektivitet, hållbara råvaror och produktion, samt ansvarsfull användning av tillsatser. Energin som behövs för att producera ett ton PVC-råvara minskade med i genomsnitt 9,5 % mellan åren 2007-2008 och 2015-2016. Under samma period minskade koldioxidutsläppen med 14,4 % för den genomsnittliga PVC-produktionen.

För tillverkningen av vanliga produkter som fönsterprofiler, rör, golv och filmer, minskade energiförbrukningen med mellan 16% och 26,5% under år 2020 jämfört med 2010. Additive Sustainability Footprint (ASF) är en metodik som utvecklats i samarbete med Det Naturliga Steget. Den har granskats av experter på livscykelanalys och validerats. Den hjälper tillverkare av tillsatser till PVC-produkter att själva bedöma hållbarheten av deras nuvarande och nya tillsatser.

VinylPlus Product Label är hållbarhetsmärket för PVC-produkter inom bygg- och anläggningssektorn. Hittills har det tilldelats 128 PVC-produkter, och märket vägleder nu konsumenter och offentliga inköpare mot mer hållbara produkter. Märket fokuserar på återvunnet innehåll och återvinningspotentialen, men innehåller också aspekter kring demonterbarhet och policy för returer.

Om VinylPlus:

VinylPlus är den europeiska PVC-branschens frivilliga åtagandet för hållbar utveckling. Genom VinylPlus skapas en långsiktig ram för hållbarhet för hela PVC-materialets värdekedja, vilket förbättrar PVC-produkternas hållbarhet och cirkularitet och deras bidrag till ett hållbart samhälle. Programmet hanterar ett antal kritiska utmaningar i EU:s 27 medlemsländer samt Storbritannien, Norge och Schweiz. VinylPlus representerar över 200 företag som tillverkar PVC-råvara, PVC-tillsatser och PVC-produkter, samt samordnar ett nätverk med cirka 150 återvinningsföretag. VinylPlus har investerat cirka 120 miljoner euro i hållbarhet i Europa sedan 2000.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078