23948sdkhjf

Svenskarna återvinner som aldrig förr

Sverige är ett av de bästa länderna i Europa när det kommer till återvinning och under 2020 slog vi rekord i mängden insamlade förpackningar från svenska hushåll.

Nu presenterar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ny statistik som visar att regeringens kraftigt skärpta mål för Sveriges totala förpackningsåtervinning överträffas. Men statistiken visar också att vi behöver bli bättre på att återvinna framför allt plast- och pappersförpackningar. Här behöver både konsumenter och producenter ta ett större ansvar.

Under 2020 införde EU skärpta direktiv och nya mätpunkter för återvinning för att enklare och tydligare kunna följa upp arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. I Sverige valde regeringen att lägga ribban högre än EU och införde ännu tuffare mål. Nu visar färsk statistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen) att regeringens kraftigt skärpta återvinningsmål för 2020 överträffas.

- Det är väldigt glädjande att vi på totalen lever upp till de nya tuffare målen även om vi måste fortsätta att förbättra oss inom vissa områden. De nya mätpunkterna från EU förbättrar möjligheten att kunna beräkna de faktiska miljömässiga vinsterna med materialåtervinning, vilket vi är mycket positiva till. Det är viktigt att statistiken är tydlig och transparent. Som återvinnare vill man ju veta vad som händer med de förpackningar om man källsorterar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Enligt regeringens nya mål ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken visar att återvinningen totalt sett uppgick till 72 procent. Trots detta är det en bit kvar för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar. En av de största utmaningarna med förpackningsåtervinning är att få konsumenter att sortera ut mer, idag hamnar till exempel över hälften av alla plastförpackningar i hushållssoporna och får därmed inte chansen att bli återvunna. Producenterna har också ett stort ansvar för att säkerställa att de förpackningar som sätts på marknaden går att återvinna. Här jobbar FTI nära producenterna för att stödja dem i deras arbete mot mer återvinningsbara förpackningar.

- Sverige kan och ska bli ännu bättre. Varje förpackning gör skillnad - en återvunnen plastförpackning halverar klimatpåverkan i jämförelse med om den skulle gå till förbränning. Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning för plastförpackningar i Motala bidrar på ett fantastiskt sätt tillproducenternas återvinning och med deras initiativ ”Plastsprånget” ska 55 % av de anslutna kundernas plastförpackningar återvinnas senast 2025. Det händer massor inom det här området och intresset och kunskapen hos både producenter och konsumenter ökar konstant, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125