23948sdkhjf

Äntligen en standard för källsortering i bostäder

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder.

Förutom att uppnå en samsyn kring transparenta krav vill man bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Många kravställare är inblandade ifråga om utformningen av källsortering i bostäder: kommunerna ställer krav på antal återvinningskärl. Kraven skiljer sig dessutom åt från kommun till kommun, liksom kraven på kärlens storlek och utformning. Husens beställare har andra krav, kopplade till bostadens funktionalitet och yteffektivitet. De boende i sin tur har förväntningar på estetisk och lättanvänd utformning som passar in i hemmet. De skiftande kraven och förväntningarna har inneburit en utmaning för köksföretagen och ökar risken för missförstånd och behov av ständigt nya anpassningar.

Samtidigt visar forskning att väl fungerande källsortering i bostäder förbättrar förutsättningarna för väl fungerande sortering i bostadsområdenas gemensamma källsorteringsanläggningar. Att ta fram en standard för god källsortering är alltså angeläget av flera skäl.

- En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta krav som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att undvika missförstånd och anpassningar varje gång, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

- Vi ställde oss frågan ”hur kan köksföretagen bidra till en hållbar samhällsutveckling med fungerande källsortering och återvinning för ökad cirkularitet av material och råvaror?”. Svaret blev att vi kan bidra med kunskap, råd och information genom en gemensam branschstandard som bör följas av alla som berörs - såsom kommuner, köksföretag, bostadsproducenter och arkitekter med flera, säger Sandra Furtenbach, projektledare för arbetet med utveckling av branschstandarden på TMF.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095