23948sdkhjf

Samarbete kring maskinell sortering av restavfall

För att minska klimatutsläppen inför Örebro kommun nu maskinell sortering av restavfall, som ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna.

Kommunen tecknar nu ett avtal med Stockholm Exergi som ska sortera ut återvinningsbart material ur örebroarnas restavfall.

Örebro kommun är därmed en av de första kommunerna i Sverige som sorterar restavfall för att öka materialåtervinningen och minska mängden avfall som förbränns.

– Vi är stolta över att ta detta steg som är en viktig del i att sänka klimatutsläppen och nå kommunens övergripande hållbarhetsmål. Enligt studier bidrar den maskinella sorteringen till att koldioxidutsläppen minskar med 4500 ton, vilket motsvarar 1000 örebroares koldioxidutsläpp per år, säger Ola Eklöf, avfallsingenjör på Tekniska förvaltningen.

Den maskinella sorteringen görs på en materialåtervinningsanläggning som enligt beräkningar ska kunna sortera ut cirka 3 500 ton återvinningsbart material per år. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och Stockholm Exergi innebär att minst hälften av det återvinningsbara material som slängts som restavfall nu kommer att sorteras ut.

Anläggningen invigdes i april i år och är Sveriges första anläggning som eftersorterar restavfall på det här sättet. Örebro kommun är Stockholm Exergis första kund och ser mycket positivt på samarbetet.

– Det här visar att det finns en efterfrågan på att sortera samhällets avfall bättre. Vi behöver arbeta tillsammans för att förbättra sorteringen och den här överenskommelsen ger både Örebro och oss den möjligheten, säger Mårten Eriksson, chef för återvinning på Stockholm Exergi.

– Den maskinella sorteringen är ett komplement till den källsortering som görs av örebroarna och som är den absolut viktigaste insatsen för att minska klimatutsläppen. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar från restavfallet kan örebroarna dessutom bidra till att hålla nere avgiften för avfallstaxan, säger Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.

Målet är att minska kommunens mat- och restavfall med minst 25 procent mellan år 2015 och 2025. Avtalet med Stockholm Exergi börjar gälla år 2022.

Så här sorteras avfallet i eftersorteringsanläggningen:

1. Hushållsavfallet tas emot och en så kallad vibrationssikt sorterar ut vanliga soppåsar, medan större saker skickas vidare till en kross. 

2. Alla restavfallspåsarna öppnas. De stora fraktionerna som returneras från trumsiktet finfördelas. 

3. Restavfallet delas upp efter fraktionsstorlek för att få en effektivare utsortering. Större delar skickas tillbaka till krossen medan mindre delar går vidare. 

4. Plast identifieras och sorteras ut med hjälp av optisk teknik. Ingen skillnad görs här på olika plastsorter, men tekniskt är det möjligt att dela upp den i olika fraktioner. 

5. Magneter och virvelströmsseparatorer sorterar ut all magnetisk och icke magnetisk metall.

6. Utsorterad plast och metall går till externa samarbetspartners för ytterligare förädling innan det blir råvara för nya produkter. 

7. Det restavfall som återstår, efter utsortering av organiskt material, plast och metall, och som inte går att materialåtervinna, går via ett transportband in i Stockholm Exergis mellanlagringsstation vid förbränningsanläggningen alternativt till containers.

8. Energin utvinns i processen och värme och el produceras.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094