23948sdkhjf

Återvinning – avgörande för elbilsspekulanter

Funderar du på att köpa en elbil? En undersökning som Eurobattery minerals låtit göra visar att hållbarhet är avgörande för många som funderar på elbilsköp.

– Vi har genomfört denna undersökning för att ta reda på hur slutkonsumenter värderar hållbarhet när de står inför att köpa eller leasa en bil. Det är tydligt att hållbarhetsfrågan ligger höst upp på agendan för de flesta när de tänker på elbilar, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery minerals.

Hur långt går då frågan om hållbarhet? 60 procent av de tillfrågade menar att det är avgörande att alla led i produktionsprocessen är hållbara. Även batteriet.

Batteriet består av flera olika kritiska råmaterial som koppar, kobolt och nickel. Idag utvinns dessa batterimineraler i princip uteslutande utanför EU och många gånger utan fokus på hållbarhet med exempelvis dålig arbetsmiljö, barnarbete, föroreningar och
nedsmutsning som resultat, berättar Eurobattery minerals.

På frågan hur respondenternas köpbeslut skulle påverkas om de visste att
mineralerna i bilen de tänkt köpa eller leasa var utvunna utan fokus på hållbarhet, svarar 22 procent att de helt skulle avstå från att köpa bilen och 30 procent säger att deras köpbeslut skulle påverkas kraftigt.

– Resultatet av undersökningen visar på utmaningar för bilbranschen eftersom en så stor andel av de som svarade skulle avstå från att köpa bilen om batterimineralerna var utvunna på ett icke hållbart sätt. Idag är det många biltillverkare som har utmaningar när det gäller tillgången till hållbart utvunna batterimineraler. Därför är det uppenbart att vi både behöver öppna fler gruvor för batterimineralbrytning i Europa och samtidigt öka spårbarheten i hela leveranskedjan, säger Roberto García Martínez.

Undersökningen visar att 42 procent av de som antingen köper eller leasar en elbil, eller planerar att göra är villiga eller mycket villiga att betala mer för bilen om de vet att batterimineralerna är hållbart utvunna. Kvinnor är beredda att betala ett högre pris än män.

62 procent anser att vi behöver öka den egna utvinningen.

– Som EU kommissionens president Ursula von der Leyen redan har påpekat, är utvinningen av råvaror också en geopolitisk fråga. Det finns en etablerad sanning att gemene man inte vill ha gruvor på sin bakgård. Men undersökningsresultatet berättar en annan historia – det är tydligt att många håller med om att vi faktiskt behöver fler gruvor i vår region. Slutligen kan jag konstatera att det dessutom verkar vara en bra affärsidé för biltillverkarna eftersom konsumenterna är beredda att betala mer för en bil som har hållbart utvunna batterimineraler, avslutar Roberto García Martínez.

Undersökningen har genomförts av undersökningsbolaget YouGov. Totalt har 2017 svenskar över 18 år som äger eller leasar en el- eller hybridbil, eller planerar att göra så, deltagit i undersökningen mellan den 11 och 16 augusti 2021.

I undersökningen har hållbarhet definierats i enlighet med FNs definition: att möta dagens behov utan minska möjligheterna för framtida generationer att möta sina behov.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078