23948sdkhjf

Slut med turbinblad till deponi

Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030.

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering. Under det kommande årtiondet väntas ett intensivt arbete för att öka återvinningen av de material som används i turbinblad.

 

Ett viktigt steg mot målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle är en betydande tillväxt inom vindkraft. För att säkerställa att denna sker på ett hållbart sätt har bolaget ett stort fokus på att minska effekter på miljön och att hantera material och resurser på ett ansvarsfullt sätt. Man har därför definierat ett antal mål för hur uttjänta vindturbinblad ska hanteras framöver. I korthet innebär detta ett omedelbart beslut om att förbjuda deponering av uttjänta vindturbinblad från egna vindkraftsparker och ett åtagande om att återanvända, återvinna eller på annat sätt utnyttja 100 procent av alla uttjänta turbinblad. Vidare ska man senast 2025 återvinna 50 procent av turbinbladen och senast 2030 alla turbinblad.

– Det är inte längre acceptabelt att vindkraftsbranschen deponerar sitt kompositavfall, inte ens i de fall då landets egna lagstiftning medger detta. Det blir en stor utmaning att nå en återvinningsnivå om 50 procent fram till 2025 och 100 procent till 2030. Då storskaliga lösningar för de här utmaningarna saknas i dagsläget krävs stora insatser för att det ska gå att infria detta långsiktiga mål. Vi kommer därför att delta i forskningsprojekt och tillhandahålla turbinblad för forskningsändamål för att främja teknisk innovation och testa mer avancerad återvinningsteknik, säger Eva Philipp, chef för miljö och hållbarhet på Business Area Wind, i ett pressmeddelande.  

 

Som en del i arbetet för att uppnå detta mål stödjer bland andra Vattenfall forskning inriktad mot återvinning av kompositavfall och hur det återvunna materialet ska kunna användas i nya produkter. Därutöver kommer man långsiktigt att fokusera på alla delar av den cirkulära ekonomin, till exempel att främja möjligheten att konstruera vindturbinbladen på så vis att återvinning underlättas, något som skulle öka värdet på det återvunna materialet när bladen väl är uttjänta. 

 

Många faktorer påverkar möjligheten att återvinna allt material i vindturbinbladen, till exempel den tekniska utvecklingen, politiskt stöd och statliga stimulansåtgärder. För att driva på för en hållbar lösning för uttjänta vindturbinblad kommer Vattenfall fortsätta att i allt högre grad engagera sig i branschövergripande diskussioner, både nationellt såväl som på EU-nivå. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078