23948sdkhjf

”Plakatpolitik att förbjuda plastmuggar”

Det jäser av missnöje hos branschföreningen IKEM som går till hård attack mot regeringens beslut att förbjuda engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast från den 1 januari 2024.

– Detta är tyvärr ytterligare ett exempel på ogenomtänkta politiska beslut som får negativa effekter för miljön. Det är plakatpolitik att förbjuda plastmuggar. Regeringen har helt missat de unika egenskaper som muggar helt i plast har, säger Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, och fortsätter;

– För att skapa en mer hållbar plastanvändning krävs djup kunskap inom området. Risken är annars stor att man väljer enkel symbolpolitik som kan se bra ut men som istället får negativa effekter.

IKEM menar att konsekvensanalysen av förslaget är bristfällig och regeringen utgår från att engångsmuggar helt i plast kan ersättas av pappersmuggar som invändigt klätts med en tunn plastfilm.

– Denna bedömning stämmer inte med verkligheten eftersom pappers- och plastmuggar har olika barriäregenskaper och skillnader i transparens - genomskinlighet. En konsekvens av förbudet blir därför att restaurangerna inte kan sälja t.ex. färdigberedda, nyttiga smoothies och liknande drycker.

– Hållbarheten riskerar att minska och matsvinnet att öka då muggar med lägre andel plast ger mycket kortare hållbarhet för livsmedlet. Detta är negativt ur miljösynpunkt eftersom forskningen visar att matsvinn oftast har en betydligt större klimatpåverkan än själva förpackningen, säger Lena Lundberg.

IKEM menar vidare att muggar helt i plast också är resurseffektivare eftersom de kan tillverkas tunna med lite material. En fördel blir därför staplingsbarheten som leder till transportoptimering i både volym och vikt. Staplingsbarheten maximerar också arbetsutrymmet i exempelvis restaurangköket eller delikatessdisken både före, under och efter användning. Inom hälso- och sjukvården är plastmuggarna också viktiga genom att de är resurseffektiva och hygieniska. Det går åt lite material per mugg och utrymmesbehovet minimeras.

IKEM vill gå så långt att förbudet skickar en stark signal till näringslivet att det inte lönar sig att vara proaktiv i hållbarhetsarbetet.

– Vår svenska tillverkare av muggar har gjort stora investeringar för att uppfylla märkningskraven i engångsplastdirektivet, som ska förhindra nedskräpning. Sedan har företaget under en längre tid arbetat för att minska mängden material för samma funktion, börjat använda återvunnen plast samt ökat andelen förnybart material. De muggar som tillverkas är redan designade för att vara återvinningsbara och de ingår i producentansvaret för förpackningar.

– Dessutom inför nu allt fler restauranger pant- och sorteringssystem för engångsförpackningar som muggar. Ett exempel är &Repeat som lanserades i december 2020 och som fungerar för både takeaway och restauranggäster. Pantsystemen leder till en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi med minskad nedskräpning, säger Lena Lundberg som menar att regeringen borde lyssna på mer på branschens företrädare och som ett resultat har IKEM tagit fram ett eget förslag till en politik för en hållbar plastanvändning

Läs mer här: IKEM:s förslag till en politik för en hållbar plastanvändning

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093