23948sdkhjf

Krångligt återvinna schaktmassor

Det är krångligt att återvinna schaktmassor. Det anser 93 procent av de som svarat på en undersökning om utmaningar och möjligheter kring hanteringen.

Vi lever i en tid när förståelsen blir allt större för att begränsa miljöpåverkan – exempelvis genom att i högre grad satsa på återbruk eller återvinning av det som brukar kallas sopor eller avfall. Det gäller inte minst inom byggindustrin där bland annat schaktmassor ofta hamnar i fokus. Men trots detta möts aktörerna av svårigheter som motverkar ändamålet.

Företaget Massbalans har just genomfört Sveriges hittills största undersökning om utmaningar och möjligheter kring hantering av schaktmassor bland mer än 700 återvinnare, tillsynsmyndigheter, beställare, konsulter och transportörer. Tanken är att lämna en slutrapport 1 december, men redan nu släpps en del av informationen som kan förklara varför hanteringen av schaktmassor fortfarande orsakar åtskillig huvudbry.

Undersökningen visar att svenska byggföretag och tillsynsmyndigheter på det stora hela har en likartad bild över de hinder och möjligheter för ökad återvinning av schaktmassor i Sverige, säger Carl Zide på Massbalans.

Undersökningen visar bland annat att mer än nio av tio svarande anser att det är krångligt att återvinna schaktmassor. Det är inte mer än sju procent av de svarande som anser att det inte finns några hinder för återvinning.

Så mycket som hälften av de som svarat tycker att återvinning innebär för mycket administration medan 43 procent tycker det är svårt att göra en anmälan till kommunen. 38 procent anser det svårt att veta vad man kan återvinna, 29 procent anser att det är dyrt och 24 procent ser svårigheter vid upphandling eller att få tag på lämpliga leverantörer.

1 december presenteras hela undersökningen på ett öppet webbinarium arrangerat av Nätverket för end-of-waste och cirkulär anläggningsindustri.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.282