23948sdkhjf

Prisas för miljöriktig rening av lakvatten från deponier

Miljöföretaget Renova, Gryaab och Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten har tilldelats certifieringssystemet Revaqs första Uppströmspris.

Priset får man för arbetet med rening av lakvatten från deponierna i Tagene och Brudaremossen. Lakvatten är regnvatten som runnit genom avfall och som ofta innehåller miljöfarliga ämnen.

-Jätteroligt, säger Nanna Bergendahl, chef för Miljö och utredning på Renova Miljö i ett pressmeddelande och tillägger att priset är ett erkännande av ett långvarigt arbete för att få till en bra lakvattenrening på Tagene.

 

Begreppet ”uppströms” syftar på insatser för att få bort farliga ämnen ur lakvatten innan det når det kommunala reningsverket. I Tagenes fall leddes lakvattnet från deponin fram till för några år sedan direkt till reningsverket Ryaverket, och renades ihop med övrigt avloppsvatten. Men för att slammet från reningsverket i fortsättningen skulle kunna användas som näring på jordbruksmark krävdes insatser uppströms.

En gemensam hållbarhetsanalys visade att ett lokalt reningsverk för lakvattnet på Tagene för metaller och organiska miljögifter var den samhällsekonomiskt bästa lösningen. Efter rening där, kunde vattnet sedan ledas vidare till Ryaverket. Renovas reningsverk på Tagene stod klart våren 2020.

- Reningen fungerar väldigt bra hittills. Framför allt får vi bort många giftiga organiska föroreningar, till exempel PFOS säger Nanna Bergendahl.

 

Samtidigt med lakvattenreningen på Tagene byggde Kretslopp och vatten en lakvattenrening på den gamla nedlagda deponin i Brudaremossen.

Nu har det gemensamma arbetet alltså prisats: Motiveringen för 2021 års Revaq-pris lyder:

För en ambitiös och ur förtroendesynpunkt avgörande uppströmsinsats.

Uppströmsinsatsen har pågått sedan år 2015 och krävt ett omfattande, systematiskt och strukturerat arbetssätt. Uppströmsinsatsen har krävt ett stort mått av samarbete och samsyn gällande de inblandade verksamheternas betydelse för ett hållbart kretslopp. Uppströmsinsatsen har inneburit stora investeringar i en reningsanläggning och även drivit fram tekniska lösningar i framkant för nutida och framtida reduktion av svårnedbrytbara organiska föreningar.

 

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.067