23948sdkhjf

Storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser.

Projektet CIRCLA samlar drygt femtio aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor. Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

 

En ökad transparens i hur produkter tillverkas och återanvänds ger både konsumenter och företag möjlighet att göra mer hållbara val och inköp. Genom CIRCLA vill projektet bidra till att Sverige kan fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samverkan verkar för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbar­het och informationsdelning möjliggör och bidrar projektet till mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

 

Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet PiiA, är en av initiativtagarna till CIRCLA och även projektledare för satsningen:

Hållbarhet är en utmaning som står högt upp på de strategiska innovationsprogrammens agendor och CIRCLA ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Projektet ska fungera som en plattform där fler aktörer är välkomna att ansluta sig. Tillsammans arbetar deltagarna för att cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher.

-I diskussioner med processindustrin är hållbarhet och cirkulära flöden en återkommande fråga, säger Peter Wallin, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA.

Jag ser stora värden i att vi nu gör ett samarbete som går över branschgränserna. Processindustrin har arbetat mycket med digitalisering och spårbarhet vilket är en nyckel för att följa material genom hela kedjan och till återanvändning. Samtidigt ser vi att flera andra branscher har kommit mycket långt kring återanvändning och vi har massor att lära.

 

Om projektet:

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor. Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.145