23948sdkhjf

Gamla batterier blir grafen

Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier, Lithium-ion batterier – LIB kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik och Chalmers tekniska högskola.

Projektet undersöker möjligheterna att använda uttjänta elektriska fordons, EV batterier som en alternativ kolkälla för grafentillverkning.

– Visst är det jättespännande om vi kan göra grafen från uttjänta batterier istället för från grafit ur kolgruvor, berättar projektledare Sofia Öiseth, Chalmers Industriteknik för Verkstäderna och tillägger:

– Som bakgrund vet vi att runt 40 procent av innehållet i elbilsbatterier är kol och vi kommer att titta på hur stor andel av detta som är möjlig att förädla till grafenflagor. Vår förhoppning är naturligtvis att all batterigrafit ska kunna göras om till grafen utan att det blir några restprodukter. 

Om grafenprodukter av batterikol kan erbjuda samma kvalitet och egenskaper som produkter tillverkade av orörd grafit, blir det en stor vinst för både grafenindustri, batteritillverkning och återvinningstjänster, menar de.

– Vi vill minska klimatpåverkan genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan. Om vi lyckas kommer det att vara enormt betydelsefullt för svenska grafenproducenter som håller på att växla upp till stor skala. Det känns hoppfullt, säger Erik Khranovskyy, vd för Grafren som koordinerar projektet i ett meddelande och Martina Petranikova, batteriforskare på Chalmers tillägger:

– Vår idé är att kreativt återanvända kolkomponenten i de uttjänta batterierna som råvara för grafentillverkning. Idag återvinns inte grafit genom batteriåtervinning, trots att med hydrometallurgi kan majoriteten av kolet återvinnas i ganska ren form.

Projektet beräknas klart våren 2022 som en teknologisk hållbarhetsguide för grafenproducenter. 

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11