23948sdkhjf

Överlever skattereduktionen för biobränsle?

Slopade skattelättnader gör att priset på biobränsle riskerar att öka rejält 2023, något som skulle få klimatarbetet att slå halt. Det befarar Svebio som dock ser en möjlig lösning – om regeringen agerar snabbt.

I Sverige har höginblandade eller rena biodrivmedel länge åtnjutit reducerad energiskatt. EU-kommissionen har dock grymtat lite åt upplägget, eftersom det anses strida mot statsstödsreglerna, och bara godkänt det ett år i taget.

Den svenska modellen är därmed hotad, varnar intresseorganisationen Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, som dock inte är nöjda med regeringens förslag på lösning heller.

Regeringen föreslår att skattebefrielsen slopas för rena och höginblandade biodrivmedel och att dessa i stället ska ingå i den så kallade reduktionsplikten, det vill säga att bensin och diesel måste innehålla en viss andel fossilfria bränslen.

Svebio befarar nu stora prishöjningar om även rena och höginblandade biodrivmedel omfattas av full energi- och koldioxidskatt.

Priset på HVO100 skulle öka med nästan sex kronor (till cirka 30 kronor litern) och med 8:50 kronor (till cirka 26 kronor litern) för E85, uppger Svebio.

– En sådan prishöjning skulle leda till att rena biodrivmedel får svårt att konkurrera med de med fossil inblandning inom plikten. Det får klimatarbetet att avstanna i Sverige. De åkerier, frakt- och bussbolag som har gått före och kör på 100 procent förnybart hamnar i samma kvot som alla andra, så deras val att vara klimatneutrala får ingen effekt, säger Svebios vd Gustav Melin i pressmeddelandet.

Svebio ser dock en möjlig lösning – organisationen misstänker nämligen att EU inte är helt emot att Sverige får behålla sin skattereduktion.

Grund för den åsikten uppges vara en brevdialog. Inför hotet att EU skulle dra tillbaka skattebefrielsen skrev 31 svenska aktörer till EU-kommissionären Margerethe Vestager, som ansvarar för statsstödsregler och frågan om skattebefrielse.

Enligt Svebio uttrycker kommissionären i sitt svar förståelse för att frågan är viktig i Sverige, att de nya statsstödsreglerna som nu träder i kraft öppnar för en möjlig lösning och att kommissionen ser fram emot en vidare dialog med Sverige.

– Många med mig drar nu slutsatsen att EU-kommissionens beslut om nytt statsstödsregelverk gör att den svenska skattereduktionen för höginblandade biodrivmedel kan fortsätta efter 2022. Nu gäller det att regeringen tar denna chans och omgående inleder processen, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, i pressmeddelandet.

Svebio uppmanar därför regeringen att ansöka om att EU ska undanta rena biodrivmedel från skattekrav, en ansökan som enligt Svebio måste göras senast den 1 mars.

– En långsiktig skattebefrielse fram till 2030 ger helt andra förutsättningar att investera i ny produktion av biodrivmedel från svenskt skogsavfall än bara reduktionsplikten. Om regeringen kan klara en sådan ansökan finns goda förutsättningar att producera tillräckligt för att priserna på biodrivmedel inte ska behöva öka till 2030, säger Gustav Melin.

Intresseorganisationen Svenska Bioenergiföreningen samlar både företag och privatpersoner och vill ”främja och utveckla användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt”.

Bland medlemmarna finns bland annat Sveriges åkeriföretag, Eon, AFRY, LRF , Preem, Ramboll, Scania, Green Cargo, Inlandsbanan, flera kommunala energibolag, skogsbolag, högskolor och universitet, med flera.  

Kommentera en artikel (1)
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11