23948sdkhjf

Lyckat sorteringsprojekt gav mer plast på rätt plats

40 procent mindre koldioxidutsläpp när plasten sorterats ut från hushållsavfallet. Det blev resultatet när Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter tillsammans genomförde ett projekt med syfte att få fler att sortera ut mer plast från hushållssoporna och därmed i längden minska koldioxidutsläppen.

Under 2021 startade ett samprojekt mellan Stockholm Exergi, Stena Recycling och Stena Fastigheter med syfte att minska plasten i hushållsavfallet för att nå en högre återvinningsgrad och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan. Med projektet vill aktörerna se om det går att ändra beteenden genom att informera med kunskapshöjande fakta om miljönytta, både avseende de fossila koldioxidutsläppen som uppstår vid förbränning av plast och vad som händer med plasten när den istället återvinns.

Stena Fastigheters bestånd om 191 lägenheter på Telefonplan, i södra Stockholm, valdes ut som ett pilotprojekt. Inledningsvis gjordes en så kallad plockanalys för att få fram ett nollvärde för lägenheternas hushållsavfall. Därefter startade i september förra året en kampanj, där det under en månads tid genomfördes olika aktiviteter såsom event, uppskyltning i soprum och informationsutskick.

​Efter kampanjen gjordes en ny plockanalys som visade att det totala hushållsavfallet hade minskat från 5,95 kg per hushåll och vecka till 4,54 kg. Plasten hade minskat från 1,18 kg per hushåll och vecka till 0,71 kg vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp från plastavfallet med 40 procent.

Då plasten står för merparten av klimatpåverkan när det sorterade restavfallet slutbehandlas genom förbränning, minskar koldioxidutsläppen om stockholmarna blir bättre på att sortera ut plasten till materialåtervinning. Nu planerar aktörerna för hur lärdomarna från projektet ska tas vidare och genomföras i fler bostadsområden.  

 

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094