23948sdkhjf

Sverige mindre sårbart efter viktigt vägval

I Sverige använder vi nästan ingen fossil gas och är därför mycket mindre sårbara. Detta efter ett vägval för 15 år sedan.

Den svenska energianvändningen skiljer sig från de flesta andra länder i Europa där fossil gas står för en stor del av värmeförsörjningen. I Sverige ser det inte ut så. Vi använder i stället i stor utsträckning biobränslen, för både uppvärmning, elproduktion och i industrin istället för fossil gas.

– Vi gjorde ett viktigt vägval för femton år sedan, då vi avbröt utbyggnaden av gasnätet. Vi fortsatte i stället utbyggnaden av biobaserad värme- och elproduktion. Det ger oss i dag en bättre försörjningstrygghet och mindre kostnader för energiimport när priserna stiger på fossila bränslen, säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen i ett meddelande.

Den fossila gasen står för omkring 25 procent av energianvändningen i EU, och nära hälften av denna gas kommer från Ryssland. Beroendet av gas, och särskilt rysk gas, har ökat under senare år. I Sverige svarar gas för endast två procent av energianvändningen.

– Genom vår höga koldioxidskatt har vi också ersatt nästan all oljeanvändning för uppvärmning i enskilda fastigheter och fjärrvärmeverk. Det finns omkring 550 värme- och kraftvärmeverk i Sverige som använder biobränslen eller biogent avfall. Det gör att vi står mycket starkt rustade för en energikris. Biobränslena är till största delen inhemska och billiga jämfört med dagens pris på olja och gas, konstaterar Gustav Melin.

Nästa steg är enligt Gustav Melin att vi nu gör oss ytterligare oberoende av import av fossila bränslen och minska klimatpåverkan genom att göra samma omställning i transportsektorn som vi gjort i värmesektorn, från fossila drivmedel till förnybara biodrivmedel.  

Fakta
Andelen förnybar energi är i Sverige 60,1 procent. Mer än hälften är bioenergi som står för 38 procent. För EU som helhet är motsvarande siffror 22 procent respektive 13 procent. Sverige har också den särklassigt högsta andelen förnybar energi i transportsektorn, kring 23 procent. Genom den höga andelen förnybar energi har Sverige även de lägsta växthusgasutsläppen per person i EU.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Stora mängder grödor blir inte mat
Hinder till trots, industrin vill använda mer bioplast
IVL fortsätter leda arbetet mot matsvinn: Fler tunga samarbetspartners
Avtal för mer återvunnen plast
Ny plaståtervinnare bildas
CO2-infångning från avfallsförbränning för elektrobränsle
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.109