23948sdkhjf

Bygghandel och kommun i pilotprojekt för byggåterbruk

Beijer menar att återbruk av byggmaterial är något som växer. För att minska miljöpåverkan utvärderar man möjligheterna till återbruk av byggmaterial genom ett pilotprojekt tillsammans med Nacka vatten och avfall.

Besökare på Östervik kretsloppscentral uppmanas att lämna återbrukbart material i trä som brädor, reglar och skivmaterial i en byggbod, i stället för en container. Beijer kommer att ta hand om materialet och se till att det som går att återanvända säljs som återbrukat trä till kunderna, i stället för att det går till energiåtervinning.

Genom att se träavfallet som en resurs och återbruka materialet i stället för att använda jungfruligt material minskar belastningen på skogen, det kan då fortsätta binda kol och därmed minska Co2 utsläppen, säger Peter Bergengren, företagssäljare på Bygg-Ole/Beijer Byggmaterial.

Det insamlade materialet kommer att säljas parallellt med det ordinarie sortimentet till privatkunder och marknadsföras som återbrukat i Bygg-Ole/Beijer Byggmaterials butik i Nacka. Detta pilotprojekt är ett första steg för Beijer som tittar på möjligheten att utöka med fler produktgrupper.

Vi möjliggör nu en förflyttning uppåt i avfallstrappan genom att återanvända byggmaterial i stället för att skicka iväg det för energiåtervinning, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall. Genom att återanvända byggmaterial skapar vi förutsättningar för ett cirkulärt byggande.

Återbruk av byggmaterial är ett steg i riktningen att hjälpa våra kunder att bygga hållbart. På byggarbetsplatser runt om i världen används trä för att bygga tillfälliga konstruktioner så som trappor och skyddsräcken. I många fall slängs virket efteråt och sorteras som träavfall – varpå det bränns för energiåtervinning. Beijer vill gärna att materialet ska kunna användas minst en gång till innan det energiåtervinns. Pilotprojektet som Beijer gör tillsammans med Nacka vatten och avfall syftar till att utreda, identifiera och möjliggöra återbruk av byggmaterial för att tillsammans bygga dom som bygger hållbart

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109