23948sdkhjf

Återvunnet aluminium ger effektivare fordon

InReAl är ett nytt forskningsprojekt, inom innovationsprogrammet Metalliska material, med inriktning mot fordonsbranschen. Projektet ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium. Detta för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.

För att få effektiva fordon med lång räckvidd, är vikten avgörande. Ett sätt att få ner vikten är genom att använda aluminiumkomponenter som med sin låga densitet ger fordon med längre räckvidd.

Inom fordonsindustrin gjuts delar främst i primäraluminium eftersom egenskaperna hos återvunnen metall inte anses vara bra nog, på grund av föroreningar och skadliga intermetaller. Det är dessa gjutna delar som InReAl kommer att fokusera på.

Projektet har för avsikt att öka kunskapen om legeringselements inverkan på sekundära legeringars mekaniska egenskaper och korrosionsbeständighet i syfte att nå tillräckligt bra egenskaper. Genom att ha mindre strikta krav på legeringens innehåll kommer möjligheten att använda återvunnen aluminium att bli bredare. Det kommer också bli en enklare och billigare cirkulär hantering av aluminiumkomponenter.

Ökande toleranser för ingående element, jämfört med primära aluminiumlegeringar, kommer göra det återvunna aluminiumet till ett långsiktigt alternativ till primäraluminium. Anton Bjurenstedt är forskare på RISE och projektleder InReAl.

Jag ser fram emot att jobba tillsammans med svensk industri och Tekniska Högskolan i Jönköping för att ökad konkurrenskraft genom minskning av utsläpp, säger han.

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.319