23948sdkhjf

Planerar ny anläggning för återvinning av dryckeskartong

Stora Enso och Tetra Pak planerar en ny stor återvinningsanläggning för dryckeskartong som faller i Benelux-länderna. Detta som ett resultat av Stora Enso planerar att konvertera en av papperslinjerna i belgiska Langerbrugge-anläggningen till en högvolymslinje för återvunnen wellpappråvara. Beslut om den senare investeringen väntas nästa år.

Stora Enso och Tetra Pak undersöker en gemensam lösning för återvinning av dryckeskartong för att möta det växande återvinningsbehovet i Benelux-länderna. Den gemensamma förstudien inkluderar en omfattande anläggning för återvinning av dryckeskartong vid Stora Ensos produktionsanläggning i Langerbrugge, Belgien. Bearbetningen av fibrerna skulle ske på Langerbrugge-anläggningen, medan barriärmaterialen av polymer och aluminium ska återvinnas av en extern partner.

Cirka 75 000 ton förpackningar av dryckeskartong släpps ut på Beneluxmarknaden årligen. En växande volym på mer än 70 procent samlas in för återvinning. Men idag finns ingen befintlig infrastruktur för återvinning av dryckeskartong i Benelux. Detta samarbete mellan Stora Enso och Tetra Pak skulle skapa ett komplett återvinningssystem för dryckeskartong i Benelux och omgivande regioner.

Återvinningsprojektet är kopplat till Stora Ensos nyligen aviserade genomförbarhetsstudie för att potentiellt konvertera en av Langerbrugge-anläggningens papperslinjer till en högvolymslinje för återvunnen wellpappråvara. Denna genomförbarhetsstudie förväntas avslutas under första halvåret 2023. Vid ett investeringsbeslut förväntas den återvunna wellpappråvaran vara i produktion under 2025. Den gemensamma studien med Tetra Pak kommer att följa samma tidslinje.

Den föreslagna återvinningslinjen i Langerbrugge kommer initialt att behandla uppskattningsvis 50 000 ton återvunna förpackningar av dryckeskartong per år med potential att öka.

 – Med detta gemensamma initiativ understryker vi vårt engagemang för lokala framsteg inom återvinning och förbättring av infrastruktur i Benelux, en region med stora volymer av insamlade dryckeskartonger. Stora Enso är en pålitlig och viktig partner som har den kunskap och erfarenhet vi behöver inom fiberåtervinning. Tillsammans med dem har vi potential att införa en cirkulär lösning som hjälper oss att säkra en värld där ett växande antal kartongförpackningar samlas in, återvinns och vi kan minimera nedskräpningen, säger Chakib Kara, VD Frankrike & Benelux, Tetra Pak .

– På Stora Enso strävar vi ständigt efter möjligheter att fördjupa vårt engagemang för en cirkulär förpackningsframtid. Utvecklingen av cirkularitet kräver smarta investeringar och samarbete med rätt partners. Genom att arbeta tillsammans med Tetra Pak kan vi samtidigt skapa värde, öka cirkulariteten och öka vår konkurrenskraft, säger Markku Luoto, VP LPB Aseptic och CUK, Stora Enso.

– Dryckeskartong innehåller färska fibrer av hög kvalitet som är ett utmärkt insatsmaterial för att producera wellpappmaterial. Anläggningen i Langerbrugge erbjuder en strategiskt viktig plats för att möjliggöra en lokal pappersbaserad cirkulär lösning för förpackningar. Dessutom är insamling av dryckeskartong för återvinning redan avancerad i Benelux, avslutar Markku Luoto.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094