23948sdkhjf

Hållbar grafenframställning från uttjänta elbilsbatterier?

Det finns potential för hållbar tillverkning av grafen via uttjänta elbilsbatterier. Det visar en ny svensk studie.

Ett projekt inom SIO Grafen, det strategiska innovationsprogrammet, visar stora möjligheter att återvinna grafit ur uttjänta elbilsbatterier och på så sätt få hållbart kol till en svensk, expansiv grafenproduktion.

Grafren, som är ett Linköpingsbaserat företag har tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik och batteriforskare från Chalmers Tekniska Högskola arbetat med projektet ”Growup” under 2022 – och därigenom nått positiva resultat.

– Projektet blev en framgång där vi har kommit ett viktigt steg närmare en hållbar framtid för grafenframställning, säger Sofia Kihlman Öiseth, projektledare från Chalmers Industriteknik i pressmeddelandet.

I dagsläget hanteras material med grafitinnehåll från elbilar mest som avfall där de bränns för att återvinna specifika metallkomponenter.

Genom omställning till alternativa processer kan fler ämnen tas tillvara på, för återanvändning i nya produkter. För tillverkare av grafen minskas klimatpåverkan genom att återanvända kol som redan finns i värdekedjan.

– Det här är ett ultimat exempel på en högteknologisk cirkulär ekonomi, som tar itu med framtidens avgörande utmaningar, säger Erik Khranovskyy, vd för Grafren som koordinerat projektet.

Flera undersökningar av gjordes under projektets gång. Bland annat undersöktes livscykeln för elbilsbatterier, tillgängligt kol, nuvarande strategier för återvinning och tillgång på uttjänta batterier. Man gjorde också intervjuer med potentiella användare för att ta reda på intresset och vilka krav som ställdes.

– Vi ser en stor marknad som vill gå från att kassera material till att återanvända dem i svensk industris framtid. Nästa steg är praktiska experiment för att undersöka egenskaper och kvalitet hos batterigrafen samt en livscykelbedömning av grafen som producerats av återvunnen jämfört med nybruten grafit, avslutar Sofia Kihlman Öiseth.

Källa: Pressmeddelande

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11