23948sdkhjf

Förpackningsdesignens påverkan på källsortering

Att förpackningsdesignen spelar stor roll för att vägleda konsumenten i en rad olika moment när varan har köpts hem, ska öppnas, användas och sedan sorteras till återvinning det vet vi. Exakt i vilken utsträckning och på vilket sätt kan dock diskuteras. Högskolan i Borås har därför i en studie noggrant utforskat vad det är som ur konsumenternas perspektiv har betydelse för deras vilja och förståelse att källsortera förpackningar i hemmet baserat på förpackningens design.

I doktorsavhandlingen "Food packaging design to support sorting behavior" presenterar doktor Babak Nemet nuvarande förpackningsdesign och förslag på ett nytt koncept för att främja ett hållbart beteende hos konsumenterna.

Babak Nemat är doktor inom forskningsområdet Resursåtervinning och har i sitt doktorandprojekt kommit fram till att själva designen på förpackningar kan vara en nyckel till att påverka konsumenter att separera de olika delarna som förpackningarna består av rätt när de ska slängas.

– Förpackningsdesignen kan påverka konsumenternas sorteringsbeteende och minska felsortering genom att den utgår från användaren och från ett hållbart beteende. Genom att kommunicera värdet, funktionen och återvinningsbarheten kan man med hjälp av designen förmå konsumenten att källsortera rätt, berättar han.

I forskningsprojektet har han utgått från betydelsen av förpackningars form, textur och färg, men också kommit fram till att förpackningsdesignen kan användas för att ge konsumenter kunskaper om återvinning.

– Fram till nu har forskningen kring avfallshanteringen av livsmedelsförpackningar främst fokuserat på hur olika material kan återvinnas, medan designen har förbehållits marknadsföringen av själva innehållet. Det intressanta och nya som framkommer i mitt forskningsprojekt är att det går att öka mängden återvunnet förpackningsmaterial, och samtidigt möta konsumenternas krav och behovet av marknadsföring.

Enligt Babak Nemat  är metoden i forskningsprojektet – att utgå från konsumentens perspektiv vid designen av förpackningar – helt ny och har inte använts i tidigare forskningen kring avfallshantering.

Doktorandprojektet relaterar till flera av hållbarhetsmålen inom Agenda 2030:

– Avfallssortering är ett hållbart beteende och flera hållbara utvecklingsmål (SDG) påverkas av korrekt avfallssortering, direkt eller indirekt. Den största effekten är på SDG 11, hållbara städer och samhällen, som i hög grad är beroende av effektivare resursanvändning, vilket skulle kunna uppnås genom avfallssortering. För närvarande är matförpackningsavfall, på grund av dess mångfald i innehåll, ett potentiellt hot för att utmana kvaliteten på samhällen och naturen. En andra mål är 13, klimatåtgärder, och SDG 14, livet under vattnet. SDG 12, ansvarsfull konsumtion och produktion är ett annat mål som påverkas av avfallssortering, förklarar Babak Nemat.

Målet med detta forskningsprojekt var också att belysa producentens och organisationens roll för att öka kunskapen om återvinning och minska osäkerheten kring återvinningsbarheten av vissa förpackningsmaterial, särskilt plastförpackningar.

Länk till doktorsavhandlingen: Klicka Här!

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065