23948sdkhjf

Ikväll smäller det! Läs om Återvinningsgalans finalister.

Juryn har sammanträtt, bidragen diskuterats och bedömts och här presenterar vi nu finalisterna till Återvinningsgalan 2022!

Årets Avfallsbehandlare:

 

ABT Bolagen AB

Omfattande mängder användbara jord- och schaktmassor sänds till deponi trots att de skulle kunna återvinnas. I saneringsentreprenader och det cirkulära projektet ÅV100 hjälper ABT Bolagen kunder att bedöma, sortera och behandla schaktmassor som uppstår direkt i anslutning till projekt så att massorna kan återanvändas och återvinnas i högre utsträckning och deponeringen kan minimeras.

 

 Hummeltorp

Med egenutvecklad teknik och cirkulära arbetsmetoder uppnår Hummeltorp idag en återvinningsgrad på 96 % vid omvandling av överskottsmassor till kvalitativa produkter. Som en del i omvandlingsprocessen har Hummeltorp utvecklat ett slutet dag- och lakvattensystem med mycket hög miljösäkerhet.

 

 Sortera Recycling

Sortera är en nyckelspelare i skapandet av en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Sortera arbe­tar hårt med de tre nedre stegen i avfallstrap­pan och har det senaste året haft en återvinningsgrad på över 98 % av det avfall man hanterat.

 

Årets Förebyggare:

 

Karin Fritz, Livsmedelsverket

Karin Fritz driver matsvinnsfrågan ihärdigt och pedagogiskt och når ut på ett mycket bra sätt, inte minst genom upprepade framträdanden i TV4:s morgonprogram. Matsvinn har stor klimatpåverkan och det är ett globalt mål att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Varje år slänger svenska hushåll ca 17 kg ätbar mat per person.

 Kampanjen Krama byggnaden!

En kampanj som syftar till en mer hållbar stadsutveckling där man bevarar och nyttjar befintliga byggnader bättre, använder dem effektivare och ser till att inte riva av slentrian. Att demontera och flytta byggnader och när de blir uttjänta bygga nya med återbrukat material. Kampanjen vill se ett moratorium mot ohållbara rivningar.

 

 

PartGroup

Företagsgruppen PartGroup är inriktade på industriellt byggande. Totalt består man av sex bolag som tillsammans tänkt innovativt kring avfall och lyckats stänga flera avfallsströmmar inom koncernen. Vad som är avfall för ett bolag, är en resurs för ett annat. Det kan exempelvis gälla isolering, plåt, träflis och badrumsskivor där spill får en ny funktion och väldigt lite slängs.

 

 

 

Årets cirkulära Bygginitiativ:

 

Roslagsvatten, cirkulärt återbrukshus

När Roslagsvatten byggde om sin återvinningscentral i Vaxholm blev resultatet en cirkulär anläggning i dubbel bemärkelse. I mitten av den cirkelformade anläggningen ligger det runda återbrukshuset, byggt av återbrukat tegel. Anläggningens utformning bedöms vara skalbar också för andra kommuner som vill bygga om sina ÅVC:er på ett nytt sätt.

 

 

Wallenstam, saluhall blev padelhall

När anrika Östermalmshallen i Stockholm skulle renoveras 2016 byggdes en tillfällig saluhall mitt på Östermalms torg. När renoveringen fyra år senare var klar köpte Wallenstam den stilrena byggnaden i trä och kanalplast.Ett år efter köpet står hallen nu klar med ny funktion i form av Östermalmshallens padel i Mölnlycke.

Akademiska Hus, cirkularitet för campusutveckling

Akademiska Hus satsning ”Cirkularitet för mer hållbar campusutveckling” är en unik satsning som kickstartat materialinventeringar och cirkulära projekt runt om i landet. Man delar kostnadsfritt med sig av lärdomarna via seminarieserien AHA.

 

 

 

Årets Återanvändare:

 

Sajkla, återbruk möbler för offentlig miljö

Återbruk av inredning har nu blivit "coolt" och Sajkla tillhandahåller ett verktyg som gör det möjligt att genomföra återbruksbaserade inredningsprojekt på ett effektivt sätt.

 

 

Fritidsbanken Sverige

Fritidsbanken samlar in sport- och friluftsprylar som inte längre används och lånar sedan ut dessa gratis, ungefär som ett bibliotek. Verksamheten som uppstod 2013 finns idag på över 120 platser i landet och har ca 400 000 artiklar i lager. Återanvändning ligger i Fritidsbankens dna.

 

Dala Återbyggdepå i Borlänge

Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen och Hushagen har driver tillsammans Dala Återbyggdepå i Borlänge. Bakgrunden är en vilja att återbruka byggmaterial. Dalarnas försäkringsbolag är medgrundare för att kunna åtgärda försäkringsskador mer hållbart och på marknadsplatsen säljs material både till allmänheten och till verksamheter.

Årets cirkulära initiativ:

 

Ecophon, Sound Circularity

SoundCircularity är en cirkulär, heltäckande tjänst som innebär att överblivet material i form av väggabsorbenter och undertak från bygg-, installations- och rivningsprojekt kan återvinnas i nya byggen i stället för att hamna på deponi. Mineralull är en svår fraktion att återvinna och läggs oftast på deponi, men med denna tjänst tas det istället omhand och återvinns till nya byggprodukter.

 

 

Gävle Kommun/Sweco Architects, stadsomvandling Näringen

I ett förslag kan det gamla industriområdet Näringen i Gävle bli en av Europas mest hållbara stadsdelar. Återbruk av material då 6000 nya bostäder skapas i ett så kallat ”storkvarter” bedöms kunna minska CO2-utsläpp avsevärt samt spara 34 miljoner kronor. Området kan bli helt cirkulärt där nästan inget lämnar Näringen.

Rebel Light, cirkulär belysning

Rebel Light har lanserat en modell för cirkulär belysning i byggda miljöer. Principerna är enkla och bygger på att garantera service i minst 20 år, att erbjuda återköp, att tillhandahålla reparationer och erbjuda förnyad garanti i upp till 20 år. Man omdefinierar därmed leverantörsrollen och tar fullt ansvar för produkterna under hela deras livscykel.

 

 Årets innovatör inom avfall och återvinning:

 

Stena Recycling, återvinning av litiumjonbatterier

Genom en egenutvecklad process i den nya återvinningsanläggningen i Halmstad används en urladdningsutrustning som leder till en hög återvinningsgrad samtidigt som man kan återanvända energin som laddas ur batterierna. Modulerna krossas sedan i en inert process med mycket låg risk för brand. Processen innebär att en betydligt större mängd material kan utvinnas.

 

Lycksele kommun m fl, nytt insamlingssystem för villor

Lycksele har introducerat ett nytt insamlingssystem för villahushåll, framtaget i samarbete med San Sac, Joab och Botek. Basen är ett delat avfallskärl med ett fack för matavfall och ett fack för övrigt restavfall. En viktig roll spelar även särskilt utvecklade sidlastande sopbilar som försetts med speciell utrustning för särvägning av delade avfallskärl. Systemet kan lätt byggas ut för att möta det nya kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

 

 

WindowGlass Recycling Sweden

WindowGlass Recycling Sweden AB har utvecklat och byggt en maskin som kan separera glasrutor från trä- eller aluminiumkarmar och därmed möjliggöra återvinning av fönsterglaset och karmmaterialet. En prototyp har framgångsrikt genomfört en pilot på en återvinningscentral i Småland och man för nu samtal med en global glasproducent om återvinning av planglas i stället för deponi.

 

Årets återvinningsinspiratör:

 

Sysav, podd Ann Nerlund och Rustan Nilsson

Möjligen branschens enda och podd som inspirerar och engagerar inom ett brett spektrum av hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi, klimat, beteendepåverkan, sortering, återvinning med mera. Ann och Rustans sätt att leda podden med balans mellan humor och allvar håller mycket hög klass.

 

 

NSR RecoPark, kompetenscentrum för biokol

I samband med satsningen på en biokolsanläggning har NSR etablerat ett kunskapsnav, ett kompetenscentrum för biokol i Sverige kallat RecoPark. Här ska användning av biokol utvecklas inom olika områden och i samverkan med aktörer i branschen. I RecoPark ska forskare, akademi, företag och andra intressenter kunna testa sina idéer i labbmiljö eller pilotskala.

 

 

Möbelcirkeln Växjö kommun

Möbelcirkeln är Växjö kommuns interna tjänst för återbruk av möbler. Sedan tjänsten startade har drygt 17 000 möbler och annan inredning återbrukats inom kommunens verksamheter, något som bedöms ha sparat ca 12 miljoner kronor i minskade möbelinköp.

 

Årets Specialpris

Mottagaren av Årets Specialpris avslöjas i år direkt på galan.

 

Prisutdelningen sker på Återvinningsgalan den 24 november. Platsen är Berns Salonger i Stockholm och du hittar all info på www.atervinningsgalan.se.

Artikeln är en del av vårt tema om Återvinningsgalan.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094