23948sdkhjf

Granskar statens hantering av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad

Uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk innehåller en rad material som inte återvinns idag, då det inte anses lönsamt.

Eftersom dessa typer av avfalls väntas öka kraftigt i framtiden granskar nu Riksrevisionen om staten sett till att de hanteras på ett bra och effektivt sätt.

 

Såväl inom EU som i Sverige framhålls vikten av att minska avfallsmängder och öka återanvändningen av olika material, och att övergången till cirkulär ekonomi är viktig för att nå målen om klimatneutralitet till 2050.

Enligt EU:s avfallshierarki ska avfall i första hand förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand återvinnas på annat sätt, exempelvis genom att omvandlas till fjärrvärme och el i förbränningsanläggningar. I sista hand ska avfallet bortskaffas genom deponering eller liknande.

Avfallsmängderna från uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad förväntas alltså öka kraftigt framöver, men det anses idag inte ekonomiskt lönsamt att materialåtervinna avfallet. Detta medför utmaningar i att hantera avfallet enligt avfallshierarkin och samtidigt uppfylla målsättningarna för en cirkulär ekonomi.

I ett pressmeddelande skriver Riksrevisionen att i dag till stor del är okänt hur uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad hanteras. Av insamlade solcellspaneler återvinns visserligen metalldelar och kablar, men inte själva solcellerna. För vindturbinbladen saknas information om hanteringen, men det finns indikationer på att de förbränns eller hamnar på deponier.

Den nu inledda granskningen ska ge svar på om staten har sett till att uttjänta solcellspaneler och turbinblad från vindkraftverk hanteras så att återanvändning och materialåtervinning främjas och avfallshanteringen sker på ett miljöriktigt sätt. Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med en preliminärt planerad publicering i juni 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.251