23948sdkhjf

Ny rapport: Framtidens mineralbehov kan täckas utan djuphavsbrytning

För att stödja övergången till ett fossilfritt samhälle behöver världen mineraler. Men enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Sintef kan efterfrågan på mineraler minskas med upp till 58 procent med hjälp av nya tekniker och cirkulära metoder.

Därmed skulle eventuella flaskhalsar i mineralförsörjningen kunna förhindras, samtidigt som ny miljöskadlig gruvindustri på djuphavens botten skulle kunna undvikas. Rapporten har tagits fram på uppdrag av WWF, Världsnaturfonden.

 

“The Future Is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition” pekar på att efterfrågan på kritiska mineraler, som bland annat behövs till förnybar energiförsörjning och batterier, inte blir lika stor som tidigare antagits. Med hjälp av nya tekniker, återvinning och cirkulära modeller kan behovet minska med mellan 20 procent och 58 procent från idag till 2050.

— Förespråkare för djuphavsbrytning motiverar ofta sin ståndpunkt med samhällets oro för klimatkrisen. Med rapporten presenterar vi ett databaserat motargument. Vi måste snabbt ställa om till förnybar energi, men inte på bekostnad av stora, orörda djuphavsekosystem med rik biologisk mångfald och som även är viktiga kolsänkor, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF i ett pressmeddelande.

Av alla kritiska mineraler som studerats (nickel, mangan, kobolt, koppar, platina, litium och sällsynta jordartsmetaller) kan behovet totalt minskas med 30 procent genom att nya tekniker för förnybar energi implementeras. Behovet av sällsynta jordartsmetaller (REE), som ofta lyfts fram som de viktigaste metallerna på grund av deras begränsade tillgång, kan minskas med 20 procent. För kobolt, nickel och mangan kan en övergång till tekniker som ”solid state”- eller batterier av järnfosfat minska efterfrågan med hela 40 till 50 procent.

Med hjälp av cirkulära modeller och återvinning kan efterfrågan minskas med ytterligare 28 procent. Till 2030 uppnås detta genom ökad teknisk livslängd på infrastruktur, vilket medför en minskad utbytningstakt av mineraler och mer tid till att förbättra dagens återvinningstekniker och skapa mer ansvarsfulla gruvverksamheter. 2050 är det sannolikt att allt behov av nya mineraler kan tillgodoses genom återvinning, hävdas det i rapporten.

Resterande behov på kort och medellång sikt kan enligt rapporten tillgodoses via existerande flöden av landbaserade mineralreserver. I rapporten betonas att landbaserad gruvverksamhet måste hanteras enligt riktlinjer och standarder för socialt och miljömässigt ansvar, som Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

— Rapporten visar att strategier som bygger på cirkularitet och innovation är högst relevanta alternativ till djuphavsbrytning. Vi behöver lära oss av tidigare misstag från när vi exploaterat naturen i stället för att inleda något som riskerar ytterligare stora negativa effekter för miljö och människor. Det är genom friska hav vi får ekonomiska, sociala och kulturella nyttor i framtiden, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF.

Rapporten släpps i ett läge när flera länder kräver en "försiktighetspaus", ett moratorium eller ett totalförbud mot djuphavsbrytning. Länder som Chile, Costa Rica, Ecuador, Fiji, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland, Palau och Spanien uppger att de inte vill tvingas till att godkänna djuphavsbrytning utan tillräckligt miljöskydd eller vetenskaplig kunskap, något som idag saknas.

En länk till rapporten hittar du här.

Om rapporten:

I rapporten undersöks efterfrågan på mineraler för ett energisystem med nettonollutsläpp, baserat på Internationella energiorganets (IEA) tekniska scenario för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050. Fokus är på sju kritiska mineraler för den gröna omställningen: litium, kobolt, nickel, mangan, sällsynta jordartsmetaller, platina och koppar. Dessa är bland de mest diskuterade i studier om mineralflaskhalsar för ny energiteknik och för vilka efterfrågan förväntas öka kraftigt. Utmaningen med mineraltillgång diskuteras ur olika perspektiv. Några av de sätt att minska efterfrågan på mineraler som rapporten tar upp: • Ökad teknisk livslängd på produkter och infrastruktur • Förbättrade återvinningstekniker, inklusive ökad insamling av gamla batterier Övergång till elbilsbatterier som drivs av mindre kritiska mineraler • Övergång till motorer och vindturbiner utan sällsynta jordartsmetaller • Investering i mineraltillförsel från gamla gruvsiter och gruvavfall

Källa: pressmeddelande

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094