23948sdkhjf

Ersättning för kommunernas förpackningsinsamling: Så blir den

Nu har Naturvårdsverket presenterat föreskrifterna kring ersättning till kommuner för insamling av förpackningar med producentansvar.

Av föreskrifterna framgår att kommunerna från och med kommande årsskifte kan få fyra typer av ersättning för insamlingen av förpackningsmaterial. Det handlar om en ersättning för fastighetsnära insamling, en för insamling vid insamlingsplatser som är lätt tillgängliga (återvinningsstationer), en för lättillgänglig information samt en ersättning för den insamlade mängden förpackningsmaterial.

När det gäller ersättningen för fastighetsnära insamling så kommer den att bestå av en fast och en rörlig del. Landets kommuner har delats i in i nio grupper och vilken schablonersättning som utgår beror på vilken grupp kommunen tillhör.

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige skriver på sin hemsida att föreskrifterna kommer att revideras under innevarande år och bland annat kompletteras med ersättningsbelopp för den insamling av förpackningar som sker på återvinningscentraler.

En länk till föreskrifterna hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078