23948sdkhjf

Nätverk för cirkulärt byggande till Skellefteå

I Skellefteå ska nu aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande.

Projektet drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.

– Vi vill öka mängden återbruk inom byggsektorn och skapa hållbara förutsättningar för den extraordinära samhällsutveckling som regionen är mitt uppe i. Målgruppen är hela värdekedjan inom bygg och fastighet, det vill säga alltifrån entreprenörer och materialleverantörer till fastighetsägare och arkitekter, säger Sebastian Röstberg, projektledare på IVL:s kontor i Skellefteå, i ett pressmeddelande.

– Byggverksamheten är i dag den sektor i Sverige som genererar mest avfall om man räknar bort gruvavfallet. Mycket av materialet går att återbruka. Att minska avfallsmängderna och jobba mer cirkulärt är centralt för att minska samhällets klimatpåverkan och resursförbrukning, fortsätter Röstberg.

IVL:s dotterbolag CCBuild arbetar på flera sätt för att stötta bygg- och fastighetsbranschen i omställningen till mer cirkulärt byggande. I verksamheten som startade 2015 ryms nätverksforum, kunskapsstöd och digitala tjänster som gör det enklare att återbruka. Hittills har den geografiska täckningen varit fokuserad i södra Sverige och särskilt i västra Götalandsregionen, men när behoven nu växer i norra Sverige ser man stora vinster med att etablera en liknande plattform i Skellefteå för att stärka det regionala hållbarhetsarbetet.

Om projektet:

Projektet ska mynna ut i en digital marknadsplats för återbruk av byggprodukter. Initialt handlar det om att säkerställa ett samarbete med aktörer i byggsektorn för att tillsammans hitta nya metoder och lösa utmaningar kopplade till återbruk inom byggsektorn, exempelvis mellanlagring, kvalitetssäkring av material och återbruk av massor, samt hur upphandlingsformat och markanvisningar kan användas för att öka mängden återbruk.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064