23948sdkhjf

FN-panel om kemikalier och avfall

Precis som klimat och biologisk mångfald har varsinn vetenskaplig FN-panel kommer nu en för kemi, avfall och föroreningar.

Det första FN-mötet för att etablera en vetenskaplig panel om kemikalier, avfall och föroreningar har ägt rum i Bangkok. FN:s miljöförsamling UNEA fattade 2022 beslut om att inrätta panelen för att stärka samarbetet och kopplingen mellan forskning och beslutsfattare.

Panelen ska stödja och främja vetenskapligt underbyggda åtgärder på lokal, nationell regional och global nivå för en hållbar hantering av kemikalier och avfall, samt förebygga föroreningar, på samma sätt som IPCC stödjer arbetet inom klimatkonventionen och IPBES inom biodiversitet.

Delegater från 111 länder deltog och den svenska delegationen ledde EU:s och medlemsstaternas förhandlingsarbete, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Nästa möte ska äga rum i slutet av 2023 eller början på 2024.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.158