23948sdkhjf

Efter ny dom: McDonald´s ska sortera förpackningar

Ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen ger vid handen att fem av hamburgerkedjan McDonald´s restauranger ska sortera ut sitt förpackningsavfall för materialåtervinning.

Beslutet innebär att frågan nu prövats så långt det går. Det hela började 2018 när Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm ålade restaurangerna att redovisa åtgärdsförslag för att sortera ut förpackningsavfall, också sådant som sorterades av kunderna i matsalarna.

Ärendet överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet, då man menade att restaurangerna inte kunde betraktas som ”andra förbrukare” av de förpackningar som gästerna gav upphov till. Då överklagade Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Mark- och miljödomstolen som gjorde en annan bedömning och upphävde Länsstyrelsens beslut. Inte helt förvånande överklagade då restaurangföretagen till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså gått på nämndens linje och slår fast att det är restaurangerna som ansvarar för de förpackningar som används och förbrukas i restaurangen, även de som kunderna förbrukar i matsalsdelen.

Källa: Avfall Sverige

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078