23948sdkhjf

Rapport: Skatter hindrar återbruk av elektronik

Lagar och byråkrati försvårar skandinaviska bolag att agera miljösmart. Det menar ledare i det svenska näringslivet i rapporten The UnSustainability Report. 

Den unika rapporten listar tio hinder till en grön omställning som framkommit genom intervjuer med aktörer från svenskt näringsliv.

1. Osäkerhet kring skatt och reduktionsplikt
Här lyfts Arla som har investerat i lastbilar som går på biodrivmedel. ”Oförutsägbarheten kring skatteundantag för rena biobränslen och nivåer för reduktionsplikten slår negativt mot en lång rad bolag som investerat eller planerar för investeringar i förnybara drivmedel. Med tydliga och långsiktiga beslut skulle i stället incitamenten öka för företag att investera i fossilfria transporter. Det skulle också gynna svenska producenter av biobränslen”.

2. Flaskhalsar i svenska elnätet
I rapporten poängteras att Sverige producerar mer elektricitet än vad vi använder, men att vi ändå drabbas av elenergibrist regelbundet. Detta blev uppenbart när ICA:s nya e-handelslager i Upplands-Bro ville köpa in eldrivna lastbilar för att köra ut mat till kunderna i Stockholm och Mälardalen. Eftersom nätägaren inte kunde utlova efterfrågad effekt, skulle ICA inte kunna ladda lastbilarna i sin depå, och man valde att avvakta med investeringen av ellastbilar.

3. Tidskrävande processer för miljötillstånd
Mark- och miljödomstolen beviljade inte LKAB:s begäran om förnyat miljötillstånd i samband med att stora delar av Kiruna stad ska flyttas. Trots sex års arbete, en 8 000 sidor lång ansökan och en kostnad på 100 miljoner kronor.
– Dagens tidskrävande och oförutsägbara process är ett direkt hot mot våra ansträngningar att ställa om mot en hållbar framtid, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB i rapporten.

4. Politiska beslut rivs upp
I rapporten framkommer att vartannat svenskt företag tycker att en otydlig och kortsiktig politik hindrar omställningen till ett mer hållbart företagande. Även utländska investerare är tveksamma till att satsa i Sverige av samma skäl. Ett exempel är vindkraften.
”Av de 454 vindkraftverk som inte fick tillstånd 2021 stoppades 170 av det kommunala vetot. De andra gick vidare till miljöprövning och fick nej på grund av rennäring eller artskydd/naturvård”.

5. Underutvecklad ladd-infrastruktur
Utbyggnaden av ladduttag hänger inte med den snabba försäljningsökningen av elektrifierade fordon. Drygt 17 000 laddpunkter och cirka 3 000 publika laddstationer placerar Sverige i botten bland Europas länder, enligt en rapport från den gröna tankesmedjan Transport & Environment.
– Det här leder till att färre vågar ta klivet över till en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden i rapporten.

6. Lagar och regler som motverkar det cirkulära
– Det som är en produkt i ett land är avfall i ett annat. Det blir ett moment 22 som gör det krångligt och dyrt att handla med begagnat, säger Trond Narvestad, ordförande för den ideella föreningen Humana Sverige som samlar in kläder i Sverige och transporterar dem till sorteringscentraler i Europa för att de sedan ska hitta nya ägare i second hand-butiker eller doneras till förmån för välgörenhet.

7. Förlegade skatter och regler
I dag återvinns knappt hälften (47,7 procent) av Sveriges elavfall. Elgiganten anser att förlegade skatter och avgifter är det som hämmar omställningen mest.
– Momsen för elektronikreperationer ligger på 25 procent, till skillnad från exempelvis reparationer på textilier där momsen är 12 procent. Det måste vara ekonomiskt hållbart för företag att utföra elektronikreparationer och möjliggöra den typen av tjänster, säger Tony Ottebjer-Winkler, drift- och hållbarhetschef på Elgiganten.

8. Oreglerad marknad för mikromobilitet
En oreglerad marknad hämmar utvecklingen för elcyklar i Sverige.
– Begränsningar av antalet elsparkcyklar är fel väg att gå. Städer borde i stället upphandla tjänsten för att säkerställa att ett begränsat antal ansvarsfulla aktörer kan erbjuda en ordentlig tillgång på fordon över hela staden, vilket gynnar båda användare och stadens invånare i stort, säger Fredrik Hjelm, vd och medgrundare av Voi.

9. Skattebefriade fossila sjöbränslen
– Att fossila sjöbränslen är skattebefriade är ett hinder för den gröna omställningen, menar Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på branschorganisationen Svensk Sjöfart:
– Du får svårt att klara dig ekonomiskt om din sjötrafik drivs av ett miljövänligt bränsle som är mycket dyrare än konkurrenternas. En annan global konsekvens av skattelättnaderna är att det saknats tvingande incitament att ta fram alternativa bränslen.

10. Konservativa detaljplaner
Detaljplaner och bygglov fokuserar ofta på utseende – som färger, materialval eller taklutning – och missar därför hållbarhetsperspektivet.

Ohållbarhetsrapporten är även framtagen i Norge och Danmark med hinder som bromsar den norska och danska omställningen.

Rapporten är utförd av Geelmuyden Kiese och Deloitte Economics.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079