23948sdkhjf

Saneringen efter BT Kemi nu godkänd

Braån är skyddad, föroreningarna i marken på det gamla BT Kemi-området har minskats med över 80 procent och det som har lämnats kvar innebär ingen risk för vare sig hälsa eller miljö.


I och med detta har Länsstyrelsen i Skåne län godkänt saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp avseende fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler, meddelar Svalövs kommun.

Det var i mitten av juni 2020 som saneringen av det södra BT Kemi-området i Teckomatorp inleddes. Saneringen avslutades genom hävning i slutet av juli 2022 och området hade då efterbehandlats genom en kombination av schaktsanering och termisk behandling in situ.
Resultatet efter saneringen har löpande redovisats för Länsstyrelsen i Skåne län och i maj 2022 lämnade myndigheten en preliminär bedömning att saneringsmålen för de så kallade BT Kemi-föroreningarna fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler hade uppnåtts.

Projektet BT Kemi Efterbehandling har därefter sammanställt en slutrapport för efterbehandlingsarbetet på det södra området och Länsstyrelsen i Skåne län har nu meddelat sitt beslut att godkänna saneringen på södra delen av BT Kemis verksamhetsområde.

- Det är glädjande med ett positivt besked från länsstyrelsen som bekräftar att föroreningarna från BT Kemi är borta. Det känns också bra att vi redan har tagit ett antal steg i arbetet med att hantera den sista utmaningen på det här området, den dioxinförorening som bildades vid den termiska saneringen, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD) i en kommentar.

Om BT Kemi-saneringen:

Svalövs kommun är sedan 2002 huvudman för saneringsprojektet och Naturvårdsverket är dess finansiär. Arbetet med att utreda, förbereda och sanera den södra delen av BT Kemi-området har kostat strax över 220 miljoner kronor.
Det norra BT Kemi-området i Teckomatorp sanerades under åren 2007 till 2009. Kostnaden för denna del var strax över 200 miljoner kronor.

Artikeln är en del av vårt tema om Marksanering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094