23948sdkhjf

Marksanering

Nu ska föroreningarna kokas bort

I Norrköping nöjer man sig inte med att koka tevatten. Vid sanering av en centralt belägen tomt är tanken att ”koka” marken för att få bukt med föroreningar ner till ett djup på cirka åtta meter.

Digital teknik ska effektivisera marksanering

Kombinationen av en uppkopplad mobil datainsamlingsapp för fältdata och foto, med bland annat GPS och 3D-modeller vid saneringen av industrimark i Gävle visade sig vara effektiv. Därför får nu innovationsprojektet GeoBIM 2,5 miljoner kronor för att utveckla den digitala saneringsprocessen ytterligare.

Saneringsstart på gång i Teckomatorp

Svevia sanerar arsenik

Ny sulfidjordsdeponi i Umeå

Plus

Omfattande sanering när oljedepå ger plats för bostäder

Vid området Loudden, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har sedan 1920-talet funnits en stor oljehamn och –depå och även en omfattande containerhamnsverksamhet.

Allmänheten varnas för nedlagt smältverk

Nu ska Viskan saneras

Bottnarna i vattendraget Viskan ruvar på stora mängder föroreningar.

Modellstyrd marksanering i Gävle

Ny teknik har visat sig vara mycket effektiv när tidigare industrimark i centrala lägen ska omvandlas till bostadsområden.

Luleåforskare söker nya metoder för marksanering

De frågetecken som finns kring sanering av mark och vatten som förorenats av högfluorerande ämnen blir allt mer uppmärksammade. Bland annat arbetar nu forskare vid Luleå tekniska universitet febrilt för att hitta effektiva lösningar.

Ny teknik ska rena BT Kemiområdet

Samarbetsavtal kring termisk förbränning

Renar Eslöv från kvicksilver

Mikroorganismernas tid är här

Passiv provtagning av porgas

Vägledning kring PFAS-förorenade områden

Solrosor jordsanerar

I ett samarbete mellan KSRR och Linnéuniversitetet ska solrosors förmåga att rena jord testas i ett storskaligt försök.

Början till slutet för BT Kemi-historien

Förra veckan inleddes upphandlingen för efterbehandling av det södra området på riksbekanta BT Kemi-området i Teckomatorp. Upphandlingen markerar början till slutet på historien om en av landets största miljöskandaler.

Renar arsenikhaltigt vatten

Sorteringsverk att hyra

Ett samarbete ökar möjligheterna att hyra sorteringsverk.

Pengar för sanering av Inre hamnen

Miljoner till projekt inom förorenade områden

Kan bli framtidens råvarukällor

Byggare önskar bättre kommunal samordning

Renare Marks vårmöte igång

De ska sanera i Örkelljunga

Dags för Renare Marks vårmöte 2018

Utmanande in-situsanering

Nytt verktyg visar föroreningar

Sänd till en kollega

0.063