23948sdkhjf

Nu ska Viskan saneras

Bottnarna i vattendraget Viskan ruvar på stora mängder föroreningar.

Nu får Borås Stad närmare 14 miljoner kronor från staten för att kunna förbereda arbetet med att städa upp de gamla gifterna. Dessutom bidrar ansvariga verksamhetsutövare med ytterligare 6,6 miljoner.

Viskan tvingades ta emot mängder av föroreningar under en stor del av 1900-talet, inte minst från textilindustrin. Delar av de utsläppta föroreningarna satte sig i sjöbottnar och utvidgningar av åfåran nedströms Borås.

Totalt rör det sig om runt 240 000 kubikmeter förorenade bottnar i området. Föroreningarna består bland annat av krom, zink, koppar, bly, kvicksilver, dioxiner, dieldrin, DDT/DDE, PAH, och olja. Det är givetvis svårt att veta exakt hur mycket, men beräkningar pekar på i storleksordningen 130 ton zink, 30 ton krom, 250 kg kvicksilver, 10 kg dieldrin och 28 gram dioxiner.

Borås Stad, som är huvudman, får nu närmare 14 miljoner i statliga bidrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till utredningar för att förbereda för saneringsåtgärder. Borås Stad bidrar också med egna pengar. Det rör sig om fem miljoner kronor. Andra ansvariga går in med ytterligare cirka 1,5 miljoner.

I nästa steg ska det städas upp bland gifterna och återskapas en god miljö för fåglar, fiskar och bottenlevande djur nedströms Borås.
Arbetet är också viktigt för att reducera risken att gifterna sprids ytterligare söderut i vattendraget, en risk som ökar vid höga flöden.
Hela den berörda sträckan längs Viskan är mycket naturskön och viktig för både fåglar och fritidsverksamhet.

Artikeln är en del av vårt tema om Marksanering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109