23948sdkhjf

Nu ska föroreningarna kokas bort

I Norrköping nöjer man sig inte med att koka tevatten. Vid sanering av en centralt belägen tomt är tanken att ”koka” marken för att få bukt med föroreningar ner till ett djup på cirka åtta meter.

I runt 100 år tillverkades gas från stenkol i Norrköpings hamnområde.  Verksamheten har lämnat efter sig föroreningar i form av bensen och tjära i sådana mängder att den så kallade Gasverkstomten beskrivs som en av de mest förorenade platserna i Östergötland.

Det går dåligt ihop med planerna på att bygga den helt nya stadsdelen Inre hamnen där Gasverkstomten är en del av helheten. Innan marken kan användas krävs en omfattande sanering, något som vanligtvis sker genom att helt enkelt schakta och transportera bort de förorenade massorna. På delar av Gasverkstomten ligger dock föroreningarna så djupt att det skulle vara svårt att genomföra arbetet på ett säkert sätt.

I stort sett hela Gasverkstomten är förorenad. Men på platser där dom två gasklockorna stått går föroreningen väldigt långt ner. Allra djupast går de under den lilla gasklockan, ner till cirka åtta meters djup. Att schakta så djupt innebär stora risker. Till exempel för att schaktet kan rasa ihop, säger Elke Myrhede, projektledare för miljö i Inre hamnen.

Efter en genomgång av andra tänkbara metoder fastnade projelktledningen för termisk rening som visat sig fungera vid exempelvis sanering av klorerade kolväten.

Termisk rening innebär att marken hettas upp till över 100 grader via borrade hål. Föroreningarna kokas till gas som sedan sugs upp och renas. När behandlingen är klar tas jordprover för att se till att marken är tillräckligt ren innan den får hanteras vidare.

Vi hittade något enstaka projekt i världen där man renat de ämnen som finns på gasverkstomten med denna metod och vi lät göra några tester som visar att det fungerar och nu är vi igång. Reningen av marken är nödvändig för att möjliggöra bostäder och annan bebyggelse i den nya stadsdelen Inre hamnen, säger Elke Myrhede.

Arbetet genomförs av Geoserve som inledde uppvärmningen av marken 1 augusti i år. Under hösten förväntas temperaturen nå kokpunkten och den faktiska reningen börja. Arbetet ska sedan vara klart under mars 2021.

Ytterligare två områden i Sverige ska renas med samma teknik, bland annat den återstående saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp. Läs mer här

Staten står för 85 procent av kostnaderna för saneringen av Gasverkstomten – Norrköpings kommun för resten.

– Norrköpings kommun är väldigt kunniga och drivande i dessa frågor. Det känns bra att vi med gemensamma krafter ansökt och blivit tilldelade av statens medel till detta projekt. Pengarna kommer väl till användning. Ett av de mest allvarligt förorenade områdena i länet renas samtidigt som det möjliggör ökat bostadsbyggande och bidrar till teknikutveckling för att utveckla mer hållbara saneringsmetoder, säger Markus Gustafsson, tf verksamhetsansvarig inom förorenade områden på Länsstyrelsen Östergötland.

De delar av Gasverkstomten där föroreningarna inte ligger så djupt renas på ett mer traditionellt sätt – schaktning och transport -- men även vid den upphandlingen ställdes krav på att schaktmassorna skulle försöka renas.

– Nu visar det sig att entreprenören Ragnsells har lyckats rena de första fem tonen genom geooxidation. Det innebär att schaktmassorna inte längre är farligt avfall, vilket är mycket bra, säger Elke Myrhede.

Artikeln är en del av vårt tema om Marksanering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11