23948sdkhjf

Digital teknik ska effektivisera marksanering

Kombinationen av en uppkopplad mobil datainsamlingsapp för fältdata och foto, med bland annat GPS och 3D-modeller vid saneringen av industrimark i Gävle visade sig vara effektiv. Därför får nu innovationsprojektet GeoBIM 2,5 miljoner kronor för att utveckla den digitala saneringsprocessen ytterligare.

Byggbranschen var länge ett eldorado för pappersindustrin. Ritningar av olika slag skrevs ut på papper som måste ersättas med nya snart en förändring gjordes. I takt med utvecklingen av digital teknik har förutsättningarna förändrats. Pappersförbrukningen har minskat, byggprocessen har blivit snabbare, billigare och enklare, en utveckling som fortfarande pågår.

Inte minst inom geotekniken har processen effektiviserats sedan det blev möjligt att samla olika typer av geotekniska data i en och samma databas, dessutom i ett överskådligt format. För bland annat konsultbolaget Tyréns blev Södertunneln i Helsingborg för cirka tio år sedan en väsentlig inspirationskälla. Med utgångspunkt från en mängd undersökningar från ett stort antal metoder och i olika dataformat vävdes mängder med information samman till den mest troliga geomodellen i en komplicerad geologisk miljö.

Det resulterade i ett koncept som kallas GeoBIM som används för att samla in, analysera och visualisera data som samlas in inom exempelvis geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik. I dag erbjuds en digital 3D-miljö där exempelvis geotekniker, hydrogeologer och bergtekniker kan samtolka given information på ett helt nytt sätt genom att utnyttja precis de data som behövs för att kunna fokusera på en given parameter.

Nästa språngbräda blev det förorenade området Godisfabriken i Gävle under 2019 där GeoBIM användes som informations- och kommunikationsplattform vid saneringen. Där tydliggjordes, enligt Tyréns, att en digitalisering av saneringsprocessen leder till stora vinster när det gäller både kvalitet och effektivitet. En huvudanledning var att alla aktörer i projektet via sin vanliga webbläsare kontinuerligt kunde ha full koll i 3D på vilka delar som var urschaktade och vilka som var återfyllda, något som resulterade i en stor trygghet i hela projektorganisationen.

Erfarenheterna från Godisfabriken gjorde det möjligt att identifiera en rad utvecklingsmöjligheter inom detta område. Tyréns lyfter bland annat fram:

  • Databas och modell liveuppdateras kontinuerligt under projekttidens gång.
  • Oförutsedda objekt eller föroreningar som påträffas under saneringen kan läggas in i databas och modell.
  • Utskiftade massor läggs in i databasen efter hand som de återfylls.
  • En färdig förvaltningsmodell lämnas över till förvaltaren vid projektets slut.

Uppfattningen är dock att konceptet kan utvecklas vidare, något som nu får ny fart i och med ett FoU-anslag på 2,5 miljoner kronor från Smart Built Environment med avseende på tillämpningar inom området förorenad mark, med fokus på att digitalisera saneringsprocessen.

Målsättningen är att utveckla robust teknik och metodik för att med GeoBIM som kärna redan från utredningsskedet inför en sanering bygga upp en digital databas med tillhörande 3D-modell. Den vidareförädlas sedan under saneringen för att slutligen kunna levereras till fastighetsägaren som en digital förvaltningsmodell som verifiering på vad den färdigsanerade fastigheten har återfyllts med.

I projektet kommer bland annat automatgenererade digitala schaktmodeller och volymberäkningar att testas. Tester med uppkopplade entreprenadmaskiner kommer också att göras. Målsättningen är att kunna visa att den överblickbarhet över föroreningsstatus som GeoBIM-konceptet och en digital 3D-modell medger, kan användas som underlag vid upphandling av entreprenör, säger Mats Svensson, projektledare på Tyréns, som i projektet samarbetar med NCC, Infrakit och Malmö stad.

Artikeln är en del av vårt tema om Marksanering.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078