23948sdkhjf

De sänker också avfallstaxan

Från VA Syd kommer beskedet att man nästa år sänker avfallstaxan i Malmö och Burlöv.

För en villaägare med fyrfackskärl i Malmö eller Burlöv sänks årskostnaden med 270 kronor. Även för majoriteten flerfamiljsfastigheter blir det en sänkning av avfallstaxan. Underjordsbehållare och sopsug i flerbostadshus får dock oförändrad taxa.

I ett pressmeddelande skriver VA Syd att möjligheten att sänka avfallstaxan i Malmö stad och Burlövs kommun beror på en rad olika anledningar:

- Huvudanledning till sänkningen hänger ihop med att kommunen, i detta fall kommunalförbundet VA SYD, tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfallet den 1 januari 2024, säger Karin Wikström, avdelningschef på VA Syd. Det innebär att man får ersättning från förpackningsproducenterna via Naturvårdsverket för insamlingen.

Statistik visar också att mängderna avfall minskar något från hushållen i Malmö och Burlöv. Det får till följd att VA Syd får minskade kostnader för behandling av restavfallet. Störst minskning ser man på återvinningscentralerna där det brännbara avfallet och grovavfallet minskar. En annan faktor som påverkar taxan är att den avskaffade förbränningsskatten innebär lägre behandlingskostnader för energiåtervinning av restavfall.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08