23948sdkhjf

Enklare momsregler för begagnade varor ska utredas

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor.

Utredningen ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för de företag som vill skänka varor till välgörenhet.

I den cirkulära ekonomin behövs en väl fungerande marknad för begagnade varor och ökade incitament att skänka varor som annars skulle kasseras. Idag kan momsreglerna upplevas som krångliga för företag som säljer begagnade varor, och det kan också vara svårt för ett företag som vill skänka varor till en hjälporganisation att förutse om moms ska redovisas för varan som lämnar företaget.

Regeringen har därför fattat beslut om att en utredare ska se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor för att göra de enklare och mer förutsebara.

– Försäljningen av begagnade varor är en viktig del i att ställa om till ett hållbart samhälle. Dagens momsregler innebär onödigt administrativt krångel för många företagare i branschen. Därför är jag glad över att vi fattat beslut om att se över reglerna, säger finansminister Elisabeth Svantesson, i en kommentar.

Utredaren ska se över de momsregler som gäller vid försäljning av begagnade varor och beskattningsbara personers gåvor av varor. Syftet med utredningen är att undersöka om regelverket kan förenklas och bli mer förutsebart för att bland annat minska den administrativa bördan för berörda företag. Det kan i sin tur bidra till att produkter används på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Utredaren ska bland annat ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning och även överväga om regelverket om uttagsbeskattning kan utformas så att mervärdesskattekonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsägbara.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.143