23948sdkhjf

Förslag: Nya åtgärder mot avfallsbrottslighet

I en delredovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag föreslår tio myndigheter nu en rad åtgärder mot avfallsbrottslighet.

I delredovisningen finns fjorton åtgärder som de samverkande myndigheterna, bland andra Naturvårdsverket, kommer att arbeta vidare med, plus förslag på fyra utredningsuppdrag.

De föreslagna utredningsuppdragen syftar till att ta hand om problem inom avfallsbrottsområdet som inte rymts inom ramen för regeringsuppdraget. Man redovisar också ett antal åtgärder som myndigheterna tänker börja arbeta med under 2024 och framåt.

Förslagen och bedömningarna omfattar åtgärder för att förebygga avfallsbrott, öka upptäckten av avfallsbrott samt åtgärder för att öka andelen brottsutredningar som leder till lagföring. I delredovisningen ingår även förslag på åtgärder för att utveckla myndighetssamverkan mot avfallsbrottslighet.

Bland åtgärdsförslagen som nu lämnas till regeringen finns ett förslag om att utreda om det går att införa ett register för företagsbot, så att det lättare går att se om företag blivit tilldömda företagsbot tidigare. Det finns även ett förslag på att utreda om tillsynsmyndigheterna ska få tillgång till vissa uppgifter i Transportstyrelsens system.

Arbetet med regeringsuppdraget, som ska vara klart i mars 2026, fortsätter. Bland annat kommer arbetet med de åtgärder som tas upp i delredovisningen att sättas i gång. Även nya åtgärder kommer att identifieras. Fokus på arbetet handlar om att förbättra samverkan och kommunikationen mellan myndigheter, kommuner, företag och allmänheten.

Bland de åtgärder som myndigheterna inom regeringsuppdraget kommer att sätta i gång arbete med finns:

  • Det finns ett behov att öka kunskapen om miljöbrott hos de brottsbekämpande myndigheterna och i kommunerna.
  • Det behövs effektivare digitala system och en ökad spårbarhet av avfallsflöden för arbetet med att motverka avfallsbrottslighet.
  • Det behövs även ny teknik för att göra tillsyn på avfallstransporter mer resurseffektiv.
  • Det finns ett behov av en gemensam kommunikationsstrategi som fokuserar på att få in tips om avfallsbrottslighet.

Källa: Naturvårdsverket

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078