23948sdkhjf

NATURVÅRDSVERKET

Nordens återvinning måste öka väsentligt

De nordiska länderna måste öka sin återvinning avsevärt för att klara EU:s reviderade återvinningsmål.

Stena Recycling i pilotprojekt kring farligt avfall

Indikatorer visar svagt positiv trend

Vägledning för insamling nu presenterad

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för hur insamlingen av förpackningar och returpapper från hushåll ska genomföras.

Svensk plastanvändning kartlagd

ÅI-synpunkter på vägledning för insamlingssystem

Arbete för att minska avfall vann Miljömålspriset

Hybrit nominerat till pris

Farligt avfall
Farligt avfall ska rapporteras digitalt

Med syfte att förbättra spårbarheten kommer, från juli nästa år, ett krav på inrapportering av uppgifter farligt avfall att behöva göras i en ny digital lösning.

Marksanering
Vägledning kring PFAS-förorenade områden

Tyck till om Naturvårdsverkets föreskrifter

Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Marksanering
Början till slutet för BT Kemi-historien

Förra veckan inleddes upphandlingen för efterbehandling av det södra området på riksbekanta BT Kemi-området i Teckomatorp. Upphandlingen markerar början till slutet på historien om en av landets största miljöskandaler.

Start för utbildning om hållbara material

I januari startar BioLyftet, en utbildning som ska hjälpa företag som vill påbörja övergången till biobaserade, återvunna och återvinningsbara material.

Nya avfallsplanen fastställd

Naturvårdsverket har nu fastställt Sveriges nya nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program.

Studie kring styrmedel som kan öka plaståtervinning

Återvinningsindustrierna skriver på sin hemsida om en ny studie kring möjliga styrmedel för att öka materialåtervinningen av plast.

Vägledning om ny förpackningsinsamling på gång

Avstamp för nytt kunskapslyft

En vision om att ställa om till bioekonomi 2050.

Statliga pengar för läkemedelsrening

Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfyllda

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar statistik från Naturvårdsverket för 2017.

Rekordstort anslag för Klimatklivet 2018

Tankar kring nya förpackningsförordningen

Stor potential för ökad plaståtervinning

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. En rapport om detta är nu klar.

Forskarnytt
Kartläggning av giftfri plaståtervinning

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas en miljon kronor av Naturvårdsverket till kartläggning och analys av säkra metoder som leder till giftfri plaståtervinning.

Arkitekturutställning kring restprodukter

Det hör till ovanligheterna att en arkitekturutställning på ett museum får stöd av Naturvårdsverket men det är just vad Wasteland hos konst- och designmuseet Vandalorum utanför Värnamo fått. För det är inte en vanlig utställning utan det handlar om att förändra hur vi ser på restprodukter och rivningsavfall.

Sänd till en kollega

0.152