23948sdkhjf

Registret för rapportering av farligt avfall nu öppet

Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket.

Från 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

– Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att avfallet tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall lämnas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö, förklarar Ulrika Gunnesby, enhetschef på Avfallsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

I de flesta fall ska uppgifterna rapporteras till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter att företaget har antecknat och dokumenterat uppgifter om avfallet. Det innebär för de flesta verksamheter att rapportering ska ske i samband med att avfallet transporteras till en annan plats. Verksamheter som behandlar farligt avfall rapporterar däremot in vissa uppgifter kvartalsvis.

Eftersom nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon typ av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier, så uppskattas över en miljon företag och verksamheter beröras av det nya registret.

– Även om förändringarna har varit på gång under en lång tid så blev det nya regelverket helt klart först i somras. Vi ser att implementeringen av det nya avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid. Både vi och tillsynsmyndigheter bör därför fortsätta att prioritera kunskapsspridning om förändringarna. Sanktionsavgifter för den verksamhet som inte rapporterar träder i kraft först i januari 2022, säger Ulrika Gunnesby. 

Förändringarna innebär inte att fler företag och verksamheter än tidigare är anteckningsskyldiga. Däremot känner inte alla verksamheter till att de har en anteckningsskyldighet. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Från och med den 1 november ska uppgifterna alltså även rapporteras in till avfallsregistret.

En länk till Naturvårdsverkets register hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.083