23948sdkhjf

FARLIGT AVFALL

Forskarnytt
Lågenergimetod utvinner metaller ur miljöfarligt glasavfall

Glasavfall runt om i Småland utgör en allvarlig miljörisk och är både dyrt och besvärligt att ta hand om på ett bra sätt.

Corona
UN-klassad avfallsförpackning för Covid-19

Corona
ÅI vill se uppskov för införandet av digitalt spårbarhetssystem

Återvinningsindustrierna hemställer att Sverige begär uppskov hos EU-kommissionen när det gäller införandet av ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall med hänsyn till den pågående coronapandemin.

Corona
Ställer in Farligt Avfall-bilens turer

De ska ta bort batteriavfallet

Turerna i den så kallade ”Batteriskandalen” går vidare.

Säkert vårtecken: Farligt avfall-bilen börjar köra

Batteriskandal pressar El-Kretsen

Miljöfarligt batteriavfall dumpat

Stena Recycling i pilotprojekt kring farligt avfall

Enklare lämna kosmetiskt avfall

Vägsalt utvinns ur farlig aska

Med hjälp av ny teknik ska Ragn-Sells omvandla farligt avfall till värdefulla resurser i samband med såväl halkbekämpning som gödselproduktion.

Farligt avfall
Farligt avfall ska rapporteras digitalt

Med syfte att förbättra spårbarheten kommer, från juli nästa år, ett krav på inrapportering av uppgifter farligt avfall att behöva göras i en ny digital lösning.

Farligt avfall
Ökar antalet cirkulära flöden för farligt avfall

Återvinningsgalan
Tidigare vinnare: Lyckat koncept för insamling av farligt avfall

Den idag välbekanta Samlaren för olika typer av farligt avfall fick pris som Årets kretsloppsavgiftare på den första Återvinningsgalan 2009.

Misstänkt fynd stängde återbruk

Enklare lämna farligt avfall i Malmö

Avfallstransport var olaglig

SVT rapporterar om att en transport med farligt avfall som i höstas genomfördes i Ockelbo var olaglig.

Automatisk miljöstation

Snusprillor i avloppet och farligt avfall i soporna….

Varje år gör sig Ystadborna av med mängder av farligt avfall, både i toaletten och i soporna.

Explosion i Halmstad

Sänd till en kollega

0.048