23948sdkhjf

Digital vägledning minskar risk att farliga ämnen återvinns

Genom bättre vägledning hoppas Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket att fler företag ska använda mer återvunnet material på ett säkert sätt.

Myndigheterna vill också att vägledningen ska underlätta för företag att få koll på vilka regler som gäller för den som återvinner eller använder återvunnen råvara i tillverkningen av kemiska produkter eller varor.

- Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. 

Kemikalieinspektionens tidigare tillsynsprojekt har visat att företag som återvinner avfall ofta har dålig kunskap både om kemikalielagstiftningen och om innehållet av kemiska ämnen produkterna de behandlar. Det kan leda till att material och produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen fortsätter att cirkulera. Det kan också hända att företag låter bli att återvinna material på grund av osäkerhet om innehållet. Kemikalieinspektionen har därför fått i uppdrag av regeringen att stärka informationen och vägledningen för användning av återvunnen råvara.

Tillsammans med Naturvårdsverket som ansvarar för avfallslagstiftningen och i nära samarbete med branschen har nu en vägledning lanserats på de bägge myndigheternas webbplatser. Den tydliggör när kemikalielagstiftningen respektive avfallslagstiftningen gäller eftersom många företag har uppfattat gränsen mellan de två som otydlig. Här beskrivs också de viktigaste reglerna som gäller för att säkerställa kunskap och kontroll över farliga ämnen vid tillverkning och användning av återvunnet material samt vid avfallshantering och materialåtervinning. Webbsidorna innehåller vägledning till exempel om bedömning av när avfall upphör att vara avfall och stöd om vilken slags information företag kan efterfråga från sina leverantörer samt fördjupad information om säkra och hållbara textilier.

- Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket.

Källa: Pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094