ÅTERVINNING

Återvunna korkar blir kabeltrummor

”Miljöministern skickar miljardnotan till hushållen”

Paket för cirkulär ekonomi snart lag

I måndags antog Europeiska rådet slutsatserna för att förverkliga EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Ragn-Sells koncernchef talar vid FN-konferens

Stål starkt i återvinningen

Stålförpackningar återvinns i allt högre utsträckning i Europa.

FTI sågar regeringsförslaget efter faktagranskning

Presenterar ett alternativt förslag, med uppmaning till miljöministern.

Roslagskrossen vinner med återvinning

Behovet av stenmaterial är stort men marginalerna äts lätt upp för en täkt i periferin. Roslagskrossen breddar därför med återvinning, en satsning som slagit väl ut.

Förbjud förbränning av plastgolv

IFAT 2018: Optimism och framtidstro

Så var den över för den här gången, Europas största mässa inom avfall och återvinning. 2018 års upplaga av IFAT i München lockade drygt 140 000 besökare som sammanlagt kunde titta på vad 3300 utställare hade att visa. Båda dessa siffror representerar en ökning jämfört med förra gången mässan arrangerades.

Använd plastkassar på rätt sätt

Idag är det ett år sedan förordningen om plastkassar infördes. Många insatser har gjorts i handeln för att minska förbrukningen av plastkassar, men olika budskap kring plastkassens miljöpåverkan kan göra det svårt för konsumenten att veta hur de ska bete sig.

Mer dansk plast till återvinning

Storbrand på Filbornatippen i Helsingborg

Skeptisk till återvinning

Ragn-Sells säljer konsult- och utbildningsföretag

Förbinder sig att återvinna en halv miljard kaffemuggar

Ett steg närmare cirkulär ekonomi

Ragn-Sells går ”all in” på cirkulär ekonomi

Begreppet cirkulär ekonomi torde vara bekant för de flesta. Övergången från linjär till cirkulär ekonomi innebär stora omställningar, hot och möjligheter beroende på hur den hanteras. En som tror starkt på det senare är Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Förhinder för Enviro i Kina

Åtta av tio återvinner

Skräpjakten startar

Kan bli framtidens råvarukällor

Sanering av deponier och dumpningsplatser kan bli en lönsam affär, både ekonomiskt och för miljön enligt en ny avhandling i miljövetenskap från Linnéuniversitetet.

Mobil ÅVC tar emot kläder

Press för EPS

Vafab vann mot Konkurrensverket

Sänd till en kollega

0.081