ÅTERVINNING

Mer dansk plast till återvinning

Storbrand på Filbornatippen i Helsingborg

Skeptisk till återvinning

Ragn-Sells säljer konsult- och utbildningsföretag

Förbinder sig att återvinna en halv miljard kaffemuggar

Ett steg närmare cirkulär ekonomi

Ragn-Sells går ”all in” på cirkulär ekonomi

Begreppet cirkulär ekonomi torde vara bekant för de flesta. Övergången från linjär till cirkulär ekonomi innebär stora omställningar, hot och möjligheter beroende på hur den hanteras. En som tror starkt på det senare är Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Förhinder för Enviro i Kina

Åtta av tio återvinner

Skräpjakten startar

Kan bli framtidens råvarukällor

Sanering av deponier och dumpningsplatser kan bli en lönsam affär, både ekonomiskt och för miljön enligt en ny avhandling i miljövetenskap från Linnéuniversitetet.

Mobil ÅVC tar emot kläder

Press för EPS

Vafab vann mot Konkurrensverket

Kraftsamling för fokuserad industriforskning

Stena anställer i Halmstad

De återvinner för livet

Transportfokus gav miljöstipendium

Oslorapport om insamling av matavfall och plastförpackningar

60 procent av svenskarna återvinner kläder

En majoritet av svenska konsumenter har lämnat kläder till återvinning under det senaste året. Det visar resultatet i studien The Nordic Market for Circular Economy som har genomförts för andra året i rad.

Läsktillverkare uppmanar att panta

Intressant ur återvinningssynpunkt

Enviro i MoU med kanadensiskt bolag

VD-byte i Recyctec

Sänd till en kollega

0.098