23948sdkhjf

Aktuellt om kritiska råvaror: Hallå där Daniel Berlin!

18 april arrangerar Recycling tillsammans med Svenska Järn och Återvinningsindustrierna konferensen Recyclingdagen Stockholm med fokus på metallåtervinning och skrothantering. En av talarna där är Daniel Berlin, handläggare vid Kretsloppsenheten på Naturvårdsverket.

Vad kommer du att presentera på Recyclingdagen?

Jag kommer presentera aktuell EU-lagstiftning inom området, särskilt med utgångspunkt i kritiska råvaruakten, batteriförordningen, förordningen om uttjänta fordon och typgodkännanden samt WEEE-direktivet.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framför dig?

Kritiska råvaror förekommer i mängder av avfallsflöden, men kännedomen är låg om var olika råvaror finns, i vilka mängder dessa förekommer samt var i livscykeln dessa befinner sig och när dessa (om möjligt) kan bli tillgängliga för att återanvändas eller återvinnas. Det konstaterades i SMED:s rapport Nr 10 2022. Att ta fram ett kartläggningssystem är en möjlighet som kan bidra till att komma till rätta med detta och till att insatser sätts in där de ger bäst effekt.

Hur vill ni bidra till en ökad cirkularitet för metaller och kritiska råvaror?

Naturvårdsverket har, som förvaltningsmyndighet i frågor om kretslopp och avfall, en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Myndigheten bidrar till att genomförandet av de rättsakter som kommer från EU blir ändamålsenligt och effektivt i Sverige.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Jag ser framför mig en lärorik dag med en bred uppsättning presentationer och många samtal som kommer bidra positivt till genomförandet av nämnda rättsakter.

Tack Daniel Berlin!

Mer info om konferensen, det kompletta programmet och anmälan hittar du på den här länken.

Artikeln är en del av vårt tema om Recyclingdagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094