23948sdkhjf

Framtidens reningsverk, redan idag….

I samband med mässan Water & Waste genomförde tidningarna Recycling och Process nordic scenintervjuer. Intervjuaren Martin Wänerholm frågade bland annat ut Staffan Filipsson från IVL om framtidens reningsverk.

Framtidens reningsverk finns faktiskt redan idag, närmare bestämt i Simrishamn.

Läs också: Ny studie jämför plastflaskor med andra alternativ

Där invigdes nämligen i våras en utbyggnad av reningsverket som skiljer av läkemedelsrester från avloppsvattnet.

- Bakgrunden i stort är att vi i Sverige numera upplever vattenbrist här och där och att vi väntar oss en trend där vi kommer att få se mindre snösmältning och där nederbördsmängderna inte kommer att skilja sig så mycket från dagens, men där nederbörden kommer i form av häftigare regn. Effekten blir att vattnet snabbare rinner ut i vattendragen och inte hinner infiltrera ner i grundvattnet, konstaterade Filipsson.

Att ta bättre hand om våra vattenresurser kommer alltså att bli allt viktigare framöver och i det ingår att skilja av läkemedelsrester ur avloppsvatten.

- Läkemedel är biologiskt aktiva och de påverkar organismer. Det är inte förvånande och vi bör vara försiktiga. Vi har till exempel redan sett hur fiskar påverkas av att det finns psykofarmaka i våra vatten. Anläggningen i Simrishamn är finansierad av Vinnova och är en fullskaleanläggning och syftet är inte enbart att rena bort läkemedelsrester. Siktet är inställt högre än så, vi vill få fram en kvalitet på det renade vattnet som är så hög att det direkt ska kunna infiltreras till grundvattnet. Så här långt ser det väldigt bra ut, berättade Filipsson.

Staffan Filipsson fick också möjlighet att berätta lite om ett annat intressant projekt kring vattenförsörjning. Det handlar om en testbädd för hållbar vattenförsörjning på Gotland.

- Tanken är att samla in vatten via diken etc och sedan lagra detta, återvinna det och infiltrera det till grundvattnet. Inspirationen till detta kommer från Indien, där en region som tidigare var helt torrlagd nu ger tre skördar per år tack vare att man utvecklat sådan här teknik. Det har varit möjligt genom att kombinera handfast anläggningsteknik med IT i form av analyser av exempelvis regnmängder, tidpunkter för nederbörden med mera. På Gotland är nu projektet så långt kommet att alla givare är installerade och till 2022 ska vi kunna ta in data för nederbörd, flöden i diken etc, sade Staffan Filipsson också.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094