23948sdkhjf

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET

Halv miljon ska utveckla återanvändning av grovavfall

Kartläggning visar styrkeområden inom miljöteknikexport

Avstamp mot smartare avfallshantering

Hemsida stöd för cirkulär upphandling

Enkla åtgärder minskar take away-skräp

Storskalig textilsortering planeras i Malmö

IVL Svenska Miljöinstitutet får nu grönt ljus för att tillsammans med samarbetspartners etablera världens första automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell skala.

Svensk plastanvändning kartlagd

Samverkan för ökat återbruk i byggbranschen

Samarbete ska minska matsvinn i livsmedelsbranschen

KTH startar distansutbildning om material

Utbildning fokuserar på polymerer och metaller i ett cirkulärt samhälle.

Mindre byggavfall med upphandlingskrav

Rekord i miljövarudeklarationer

1

Utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Utvärderar förebyggande av avfall

Utredning om plast klar

Plastanvändningens negativa miljöpåverkan går att minska.

Projekt för mindre take away-skräp

Flergångslådor eller pantsystem för förpackningar, kan det vara lösningar för att minska mängden skräp som kommer från våra take away-vanor?

Forskarnytt
Testar mått på cirkularitet

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. 

Var femte produkt på ÅVC går att återanvända

Byggplåt väl lämpad för återbruk och återvinning

Blir samarbetspartner till Wipo Green

Nya system krävs för att delning ska växa

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort.

Stor potential för ökad plaståtervinning

Ett viktigt verktyg för en hållbar plastanvändning nu och i framtiden är att öka materialåtervinningen av plast. Naturvårdsverket har därför givit IVL i uppdrag att utreda potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen. En rapport om detta är nu klar.

1

Stora vinster med återbruk på kontor

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent.

"Ju mer vi vet om avfallet desto mer kan vi göra med det"

Johan Hultén analyserar som bäst innehållet i ett tiotal containrar från olika återvinningscentraler i Skåne.

Sänd till en kollega

0.101