23948sdkhjf

Lyckat test med återvunna storsäckar

Det första testet att tillverka en storsäck som delvis består av plast från återvunna storsäckar är genomfört med lyckat resultat. Hållfastheten visade sig vara långt över förväntan. Testet skedde inom ramen för forskningsprojektet Sluta cirkeln för industriell plast, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är projektparten Accon Greentech som tillsammans med en partner i Vietnam har lyckats tillverka storsäckar som innehåller återvunnen plast. Denna gång kom 15 procent av säckens material från återvunna storsäckar, nästa gång är siktet inställt på 30 procent. Den återvunna plasten som användes i testerna är dock inte från Sverige.

– Vi vill gärna använda återvunnen plast från svenska storsäckar, men kvaliteteten är inte bra nog. Med de metoder och den infrastruktur för insamling och återvinning som finns i dag är det svårt att få tag på säckar som är tillräckligt tömda, säger Micael Rahm på Accon Greentech.

För att en storsäck ska kunna användas måste den bli certifierad för en vikt som är fem gånger mer än den är designad att klara. Säcken i testet ska lastas med 1 000 kg och måste klara 5 000 kg innan den brister – men visade sig hålla för 8 000 kg, långt över förväntan.

Särskild fallstudie om storsäckar

Efterfrågan på storsäckar med återvunnen plast har ökat, därför pågår ett intensivt arbete för att ta fram sådana. Och eftersom storsäckar används så brett – från livsmedelsindustrins råvaror till avfall från byggen – har projektet Sluta cirkeln för industriell plast en särskild fallstudie för att finna metoder att återvinna det materialet till nya storsäckar.

– Detta är ett viktigt framsteg i vårt arbete för att sluta cirklarna för industrins förpackningar, kommenterar projektledaren Alexandra Almasi, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samarbete ger möjlighet till utveckling

Ett problem vid detta test var brist på råvara, därför var endast 15 procent av materialet återvunnet. Vid nästa test ska själva säcken bestå av 30 procent återvunnet material, locket och andra delar av enbart återvunnen plast.

– Vi har stor nytta av att delta i projektet Sluta cirkeln för industriell plast och hoppas att vi tillsammans med de andra projektparterna kan säkra stabil och god kvalitetsförsörjning av återvunnen plast. På så sätt kan vi sluta kretsloppet för storsäckar och inspirera andra att arbeta på samma sätt, kommenterar Micael Rahm.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.315