23948sdkhjf

Byggsektorn ska bli cirkulär

Byggsektorn påverkar klimatet kraftigt och slukar stora mängder material. Ett nationellt centrum för cirkulärt byggande kan bidra till att ändra på det. Därför får IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med en stor grupp samarbetspartners, stöd från Vinnova för att fortsätta arbeta för en cirkulär omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

Centrum för cirkulärt byggande, som leds av IVL, är en samverkansplattform som under sina första år har samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklat flera digitala verktyg för återbruk av byggprodukter. 

Nu satsar Vinnova drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av denna arena, så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av Sveriges avfall och nästan en femtedel av växthusgasutsläppen. Cirkulärt byggande kan förändra det. Begreppet innebär en helhetssyn: att planera och designa resurseffektivt och med möjlighet till återbruk, sluta kretsloppet, minimera byggavfallet och införa nya cirkulära affärsmodeller, säger Carina Loh Lindholm på IVL som är koordinator för centrumet.

Centrum för cirkulärt byggande har bland annat utvecklat en digital tjänst som visar vilken klimatbesparing det innebär att återbruka byggprodukter. Planen för de kommande åren är stärka marknaden för återbruk och skapa mer cirkulära materialflöden genom nya arbetssätt och samverkansformer. Detta ska bli möjligt tack vare den starka förankringen i branschen som finns hos projektets parter.

– Samarbetet kommer att lyfta vikten av spårbarhet för byggmaterialets produkt- och miljödata och att det finns tillgänglig digital data från kunskapskällan, till exempel genom eBVD, branschens byggvarudeklaration. Det ger stora möjligheter att visa byggmaterialföretagens innovationer och är en förutsättning för det cirkulära, säger Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna.

Konstellationen i projektet visar på det breda intresset som finns för frågan. Totalt är det över 30 parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet som deltar, från branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Sveriges allmännytta och Byggföretagen, till ett stort antal fastighetsägare och offentliga aktörer samt byggentreprenörer, arkitekter, konsulter och forskningsinstitut.

Arbetet som ska pågå i två år inleds i september 2020 och finansieras med 14,3 miljoner genom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Steg tre i programmet innebär att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141