23948sdkhjf

Återbruk ger klimatbesparing trots ökade transporter

Återbruk av byggprodukter och möbler minskar de klimatpåverkande utsläppen generellt mycket mer än klimatkostnaden för att göra dem klara för återbruk. Det visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

– Vi ser att exempelvis ett träfönster kan skickas för återbruk med lastbil längre än till Kapstaden innan transportens klimatpåverkan äter upp den besparing som görs, säger Sandra Moberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med sina kolleger Johanna Andersson och Carina Loh Lindholm.

Resultatet av studien visar tydligt att klimatpåverkan från de processer som kan uppstå vid återbruk generellt är mycket lägre än den klimatbesparing man får av att undvika att köpa eller tillverka en ny produkt.

Det innebär att återbruket ger en klimatbesparing trots ökade transporter, lagerhållning och rekonditionering i samband med återbruk av byggmaterial.

– Många vill ha en lista över vilka enskilda material eller produkter som ger störst klimateffekt vid återbruk, men vår bedömning är att det är olämpligt att peka ut några specifika. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka flöden som i dag finns tillgängliga för återbruk, vilka mängder som omsätts och komplexiteten i återbruket. Även många bäckar små gör en stor å, säger Johanna Andersson på IVL.

Utifrån ett förenklat resonemang har följande tre grupper av produkter att återbruka för stor klimatbesparing identifierats i studien:

  • Produkter med omfattande klimatutsläpp vid utvinning/tillverkning
  • Stora produktvolymer och tunga material
  • Produkter med stort flöde

– Vi benar även ut två metoder för att klimatberäkna återbruk och när de olika metoderna passar. Kortfattat kan man säga att för beslut och kommunikation lämpar det sig bra att beräkna den klimatbesparing man får från återbruk, medan rapporteringsformer ofta kräver att man räknar ut klimatpåverkan som uppstår, säger Sandra Moberg.

Rapporten är skriven på uppdrag av Stockholm stad som en del av EU-projektet Dramatically reducing embodied carbon in Europe’s built environment. Syftet är bland annat att undersöka klimateffekten av återbruk av byggprodukter och möbler och ta fram underlag för att väga klimataspekten mot exempelvis utrymme, ekonomi och efterfrågan inför Stockholms stads beslut om att eventuellt skapa en återbrukscentral.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078