23948sdkhjf

ÅI: Företag ska ha rätt äga sitt eget avfall

Regeringens förslag till ny avfallslagstiftning behöver bli tydligare och mer förutsägbar kring äganderätten till avfall om innovation och investeringsvilja ska stimuleras.

Det anser Återvinningsindustrierna i sitt remissvar kring genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.

En nyckelfråga för att skapa en cirkulär ekonomi är företags rätt att äga avfall. I EU:s avfallsdirektiv, som nu ska införas i Sverige, används begreppet ”kommunalt avfall”. Syftet med begreppet är att underlätta rapportering av statistik till EU. Enligt avfallsdirektivet ska definitionen inte påverka ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer gällande avfallshantering.

- Att regeringens förslag likställer kommunalt avfall med kommunalt ansvar är därför anmärkningsvärt och mycket olyckligt. Företag är i dag medvetna och vill ta ett eget ansvar för sitt avfall. Ett kommunalt monopol på företagens avfall hindrar helhetslösningar, innovation och investeringsvilja, säger Viveke Ihd, tf vd Återvinningsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Återvinningsindustrierna ser inte heller att det nya förslaget till avfallslagstiftning löser de gränsdragningsproblem kring äganderätten till avfall som finns sedan tidigare. Organisationen efterfrågar en tydlig gränsdragning för att undvika framtida diskussioner om vad som är verksamheters ansvar. I regeringens förslag föreslås det att företag ska kunna söka ett så kallat frival, dvs ansöka om att hantera sitt avfall själva.

- Grundinställningen måste vara att kommunalt ansvar ska gälla avfall från hushåll, inte verksamheter. Förslaget om frival skulle kunna öka möjligheterna för företag att äga och hantera sitt avfall, men endast under förutsättning att det utformas på ett annat sätt än i regeringens nuvarande förslag, fortsätter Viveke Ihd.

En annan nyckelfråga för en cirkulär ekonomi är när avfall slutar att vara avfall och istället blir till råvaror eller produkter. Återvinningsindustrierna är mycket positiva till att den nya lagstiftningen föreslår ett framtagande av nationella kriterier för när avfall slutar att vara avfall. Som ett komplement till de nationella kriterierna anser Återvinningsindustrierna att det behövs en tydlig process för hur beslut kan tas i enskilda ärenden där avfall omklassas till produkter. 

 

- Avsaknad av en sådan beslutsprocess skapar ofta en rättsosäkerhet för företag med kapacitet att omvandla avfall till produkter. Företag vågar inte investera i teknik och processer för cirkulära lösningar om det inte finns en förutsägbarhet i form av ett beslut om att produkten får säljas som produkt. Detta är ett centralt hinder för cirkulär ekonomi som måste överbryggas, avslutar Viveke Ihd.

En länk till organisationens remissvar hittar du här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063