23948sdkhjf

ÅTERVINNINGSINDUSTRIERNA

Återvinningsindustrierna tar fram färdplan för fossilfrihet

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna inleder nu arbetet med att ta fram en färdplan för en fossilfri och cirkulär ekonomi inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Lina Bergström slutar som vd för ÅI

1

Debatt
Kräver kontantförbud i skrothandeln

Varje år begås det en omfattande mängd järn- och metallstölder i Sverige. Dessa stölder medför ofta stora problem och kostnader för samhället.

ÅI kommenterar promemoria

Omvärlden
Kris för återvunnet papper

För drygt två år sedan införde Kina ett importförbud för 24 olika sorters avfall. Mest uppmärksammade har effekterna på plastavfall nog blivit, men stoppet har också fått återverkningar på den europeiska marknaden för återvunnet papper.

ÅI yttrar sig om skatt på plastbärkassar

Restauranger och livsmedelsbutiker måste få äga sitt matavfall

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna välkomnar Centerpartiets nya förslag om ökade ambitioner för matavfallsinsamling, men anser att företagens rätt till det egna avfallet måste säkerställas i lagstiftningen. 

ÅI kommenterar påsskatt

UPPDATERAD: Vill se förtydligande av äganderätt till avfall

ÅI-synpunkter på vägledning för insamlingssystem

ÅI till Holmen: Låt oss inte sprida fake news

Holmen skapar förvirring kring klimat- och miljönyttan med återvunnet papper.

Förändringar i producentansvaret riskerar snedvrida konkurrensen

Trender inom cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi kan minska CO2-utsläpp med 56 procent

Digitala marknadsplatser för återvunnet, fler samarbetande leverantörer men också ekonomiska styrmedel ska göra cirkulära materialflöden mer lönsamma.

Fokus på tre områden i vägval för cirkulär ekonomi

En vecka kvar till Global Recycling Day

Mer digital byggbransch ökar resurseffektivitet

Idag lanserar Återvinningsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Byggindustrier branschgemensamma artikelnummer för att öka resurseffektiviteten i byggbranschen.

ÅI går med i Global Recycling Foundation

Studie kring styrmedel som kan öka plaståtervinning

Återvinningsindustrierna skriver på sin hemsida om en ny studie kring möjliga styrmedel för att öka materialåtervinningen av plast.

EU-domstolen återupptar mål?

Häromdagen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen sin dom i målet mellan Konkurrensverket och de skånska kommuner som direktupphandlat avfallstjänster utan att annonsera dessa. En dom som kan leda till att EU-domstolen återupptar ett mål mot Sverige.

Appförbud aktualiserar frågan om avfallsmonopol

ÅI-synpunkter på regeringsförslag

Forum för cirkulära materialflöden

Delegation för cirkulär ekonomi begränsas?

Sänd till en kollega

0.095